EIT RawMaterials Start-up & SME Booster otvoril výzvu pre start-upy a MSP, ktoré ponúkajú udržateľné riešenia v oblasti surovín. Uzávierka je 4. septembra 2020.

Relevantné subjekty môžu po celý rok predkladať žiadosti o finančnú podporu až do výšky 60 000 eur a prístup k partnerskej sieti EIT RawMaterials s cieľom rozšíriť svoj podnik.

Najbližšie uzávierkou príjmu žiadostí (cut-off date) je 4. 9. 2020. Detailné informácie nájdete tu.

Článok prevzatý z innonews.blog