Dávame do pozornosti otvorenú výzvu na podávanie projektových návrhov v rámci EIT Manufacturing, ktorý je novou inovačnou komunitou v rámci Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgán EÚ, ktorého hlavnou úlohou je posilniť inovačnú schopnosť Európy, pričom EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 (viac info na: https://eit.europa.eu/). EIT Manufacturing je jedným z inovačných spoločenstiev, ktoré patria pod EIT a zameriava sa na oblasť priemyselnej výroby (viac informácií o EIT Manufacturing na: http://eitmanufacturing.eu/).

Na Slovensku reprezentuje EIT Manufacturing Hub situovaný na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, pričom aktivity Hub-u vykonáva Projektové stredisko STU. EIT Manufacturing Hub je reprezentantom EIT Manufacturing v regióne EIT RIS krajín. Obdobné EIT Manufacturing Hub-y sú kreované v Českej republike, Estónsku, Grécku, Litve, Portugalsku a cez tzv. co-location centres aj v Španielsku a Taliansku. Hlavnými úlohami EIT Manufacturing Hub je byť kontaktným bodom EIT Manufacturing voči EIT RIS krajinám, zvýšiť mieru zapojenia sa lokálnych partnerov do aktivít EIT Manufacturing a nábor nových partnerov pre EIT Manufacturing, podporovať lokálnych inovátorov, zvyšovať povedomie o EIT Manufacturing smerom k podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sfére.

V súvislosti s činnosťou EIT Manufacturing Hub je otvorená výzva na podávanie projektových návrhov v rámci EIT Manufacturing. Projektové návrhy síce môžu koordinovať iba členovia EIT Manufacturing (core partners), ale participácia na projektových návrhoch po predchádzajúcej dohode s koordinátormi projektov je otvorená aj pre externé organizácie po splnení požiadaviek stanovených EIT Manufacturing (tzv. Activity Partners). Základné informácie o výzve na podávanie projektových návrhov EIT Manufacturing a link na formulár, ktorým môžete vyjadriť svoj záujem o participáciu na výzve nájdete na: https://eitmanufacturing.eu/activities/call-for-activity-proposals/

Zoznam core partnerov EIT Manufacturing je dostupný na https://eitmanufacturing.eu/partners/

Kontaktná osoba pre EIT Manufacturing Hub na Slovensku: Mgr. Erika Hlavatá, email: erika.hlavata@stuba.sk