EIT Jumpstarte podporí proces od myšlienky na trh v sektore zdravotníctva, nerastných surovín, energetike, mestskej mobilite alebo výrobných odvetviach

Kreatívna komunita, pokročilé know-how, jedinečný program, odborní tréneri a mentori, to je EIT Jumpstarter. Cieľom programu je pomôcť premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie, asistovať inovátorom a podnikateľom pri budovaní životaschopného obchodného modelu na základe ich inovačného nápadu na produkt alebo službu.

Strategickým cieľom EIT Jumpstarter je vytvoriť udržateľný vplyv v stredovýchodných a juhoeurópskych regiónoch podporovaním inovácie a podnikania v tejto časti Európy. Koncepcia programu vychádza zo skutočných potrieb inovačného ekosystému týchto regiónov. Krajiny čelia podobným výzvam; majú obrovský inovačný potenciál s jasným vedeckým myslením, ale výsledky výskumu pravdepodobne zostanú iba v laboratóriách. Zároveň existuje značný počet potrieb, ktoré neboli uspokojené z podnikovej stránky. Na prekonanie týchto výziev spájajúcich inovatívne riešenia sa šesť spoločenstiev EIT spojilo do  EIT Jumpstarter.

EIT Jumpstarter je určený pre členov vedeckých projektových tímov, inovátorov, vedcov, PhD študentov alebo študentov magisterského štúdia aktívnych v sektore zdravotníctva, nerastných surovín, energetike, mestskej mobilite alebo výrobných odvetviach (napr. agropotraviny). Ak chcete dostať svoj nápad z laboratória na trh potom je pre vás EIT Jumpstarter ideálnym programom.

A čo môžete získať? Počas 8-mesačného programu si overíte najlepší podnikateľský model pre svoj inovatívny nápad, dozviete sa ako vylepšiť svoje podnikanie, segmentáciu trhu, finančný manažment, základy investícii a právne náklady. Najlepšie tímy v každej kategórii budú mať šancu vyhrať až 10 000 EUR.

V prípade záujmu o účasť v EIT Jumpstarter navštívte stránku EIT RawMaterials Hub Regional Center Košice a vyplňte pred-registračný formulár.

Video k predchádzajúcemu ročníku EIT Jumpstarter 2020

Zdroj: EIT RawMaterials Hub Regional Center Košice | Článok prevzatý z innonews.blog