Cieľom EIT Jumpstarter je pomôcť premeniť nápady účastníkov programu na podnikanie. Tento program pomáha inovátorom a podnikateľom budovať životaschopný obchodný model na základe ich inovačného nápadu na produkt alebo službu, overiť ich a ak sa ich obchodný nápad preukáže ako udržateľný, podporí ich vo vybudovaní vlastnej spoločnosti.

Najlepšie tímy budú mať šancu vyhrať 10 000 EUR.

Termín uzávierky je stanovený na 16. apríl 2021 o 23:59 SEČ.

Viac informácií na: apply.eitjumpstarter.eu