EIT Health v rámci svojho akceleračného programu EIT Health’s Bridgehead prepája európskych podnikateľov v oblasti zdravia, ktorí majú záujem rozšíriť svoje podnikanie mimo svoj domáci trh a získať expertízu od svetových inkubátorov a akcelerátorov v rámci siete EIT Health, tzv. katalyzátorov.

Vďaka tomuto programu majú firmy možnosť spoločne naplánovať, ako sa efektívne dostať na nové trhy, zapojiť sa do lokálnych partnerských sietí, ako získať prístup k infraštruktúre a porozumieť novým regulačným systémom.

Pre európske firmy program ponúka zapojiť sa do schémy EUROPE (európske trhy) alebo GLOBAL (trhy mimo Európy). Schéma INBOUND je určená pre mimoeurópske firmy.

Aby sa spoločnosť mohla zapojiť do programu Bridgehead (EUROPE/GLOBAL), musí spĺňať nasledujúce kritériá:

  • musí byť zaregistrovaná v Európe
  • predáva produkt alebo služby aspoň na jednom európskom trhu a je pripravená expandovať na nový trh
  • vo svojom portfóliu má inovatívne produkty alebo služby v oblasti biotechnológií, zdravotníctva alebo digitálneho zdravia
  • má menej ako 250 zamestnancov

V rámci spolupráce EIT s Európskou radou pre inovácie (EIC) majú možnosť byť podporené prostredníctvom špeciálnej schémy Bridgehead for EIC supported ventures aj start-upy, ktoré v minulosti uspeli v jednej zo schém EIC.

Typické projektové ciele v rámci grantovej schémy:

  • vytváranie a/alebo realizácia stratégie vstupu na trh mimo domáceho trhu
  • vytváranie cenových stratégií pre nové medzinárodné trhy
  • zmapovanie právneho, finančného a administratívneho prostredia krajiny záujmu, porozumenie regulačným požiadavkám vrátane certifikácie, ochrany duševného vlastníctva
  • zavedenie nových distribučných, výrobných alebo dodávateľských zmlúv
  • testovanie produktov/služieb v reálnom prostredí
  • prístup k vedeckým a výskumným laboratóriám, zariadeniam a infraštruktúre pre validačné štúdie

EIT Health organizuje v septembri 2021 informačné online podujatia, na ktorých je možné bližšie sa oboznámiť s podmienkami programu:

2. september 2021 o 15:00 h: Webinár k Bridgehead EUROPE & INBOUND – Registrácia

3. september 2021 o 10:00 h: Webinár k Bridgehead GLOBAL – Registrácia

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 14. september 2021

Bližšie informácie

Text výzvy

Zdroj: eraportal.sk
Článok prevzatý z innonews.blog