Program je implementovaný prostredníctvom EIT Food, konzorcia pozostávajúce z európskych spoločností, výskumných ústavov a univerzít, ktoré je súčasťou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT – European Institute of Innovation and Technology) patriaceho pod Európskej komisiu. EIT Food je najväčšia európska iniciatíva na podporu inovácií v agropotravinárskom sektore. Programy EIT Food sú spolufinancované Európskou úniou v rámci programu Horizont Európa.

Príjemcovia majú možnosť získať odbornú podporu (školenie a mentoring) a finančnú podporu (do 8 000 EUR na uľahčenie aktivít na testovanie a prieskum trhu a na oslovenie viac ako 100 potenciálnych zákazníkov, stakeholderov a koncových používateľov s cieľom overiť obchodné nápady; plus možnosť získať prístup k dodatočnému financovaniu cez EIT Food a podporu cez Startup Launch Grant).

Program prebieha v anglickom jazyku v piatich európskych centrách: v Poľsku, Severnom Írsku, Nemecku, Španielsku a Dánsku.

REGISTRÁCIA: businesscreation.eitfood.eu

Prihlasovanie je možné do 10. apríla 2021.

 

Viac informácií nájdete na eitfood.eu/projects/Seedbed