Startupy bez právnej subjektivity pozor! Máte podnikateľský nápad a chcete zmeniť svoju inovatívnu digitálnu technológiu na MVP (minimálny životaschopný produkt) a začať s podnikaním?

MEDZINÁRODNÁ PODPORA RASTU EURÓPSKYCH PODNIKATEĽOV

Získajte finančnú podporu až do výšky 25 000 EUR

  • Rozvíjajte svoj minimálny životaschopný produkt
  • Založte si svoj podnik zameraný na deep tech
  • Získajte pomoc pri rozvoji podnikania od špičkových medzinárodných odborníkov
  • Nájdite prvého investora
  • Pripojte sa k poprednému inovačnému ekosystému v Európe

Prihláste sa do 8. apríla! Viac informácií na eitdigital.eu/venture-program