EIT Digital, znalostné a inovačné spoločenstvo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) zamerané na oblasť digitálnych technológií, zverejnilo novú výzvu na predkladanie projektových návrhov. Prvá uzávierka je 1.3.2022.

Výzva pre rok 2022 vychádza z inovačnej stratégie EIT Digital Strategic Innovation Agenda 2022-2024, v ktorej bolo zadefinovaných 5 strategických oblastí: Digital TechDigital IndustryDigital CitiesDigital Wellbeing a Digital Finance.

EIT Digital Innovation Factory podporuje pan-európske podnikateľské tímy z vzdelávacích, výskumných a biznis organizácií, aby založili alebo podporili digitálne DeepTech podniky. Projektové návrhy by mali predstavovať špecifické technologické riešenie pre dôležité problémy v biznise a byť v súlade s 5 strategickými oblasťami zamerania EIT Digital.

Základné informácie:

  • Zakladanie podniku alebo podpora podniku v rannom štádiu,
  • tím 2 až 4 komplementárnych organizácií, ktoré sú v EIT Digital ekosystéme z aspoň 2 rôznych európskych krajín,
  • predpokladaná dĺžka projektu 6 mesiacov.

EIT Digital je partnerská organizácia. To znamená, že v rámci výzvy sa od organizácií očakáva, že už sú partnermi EIT Digital alebo sa stanú partnermi EIT Digital. Organizácie, ktoré nie sú členmi EIT Digital, musia požiadať o členstvo najneskôr v momente odoslania projektového návrhu. Členstvo má rôzne úrovne a rôznu výšku členských poplatkov podľa typu organizácie.

Projektové žiadosti sa predkladajú elektronicky cez intranet EIT Digital 2022, v priebehu roka sa očakávajú 3 termíny uzávierky tejto výzvy.

Prvý termín uzávierky výzvy je 1. marca 2022 do 17:00 hod. CEST. Počas roka 2022 sú plánované ešte 2 ďalšie uzávierky výzvy Innovation Factory, a to 1. 6. 2022 a 15. 11. 2022.

Súvisiace podujatia:

Dňa 8. 2. 2022 – EIT Digital Brokerage Event. Na podujatí budú mať záujemcovia možnosť prediskutovať svoje projektové zámery a nájsť si vhodných partnerov pre plánované aktivity. V rámci podujatia bude prebiehať možnosť prezentovať projektové návrhy v rámci pitching session.

Viac informácii a podmienky výzvy EIT Digital

EIT Digital Accelerator

Okrem novootvorenej výzvy je v rámci EIT Digital ešte jedna zaujímavá príležitosť – EIT Digital Accelerator, do ktorého je možné zaslať prihlášku celoročne.

Akcelerátor sa zameriava na európske technologické scale-upy v rámci digitálnych technológií, ktoré majú ambíciu medzinárodne rásť. Doteraz bolo podporených už viac ako 400 podnikov z 20 krajín. Viac informácií o akcelerátore

Viac informácií o EIT a práve otvorených výzvach nájdete u nás na web stránke v časti EIT – výzvy.

Prevzaté zo stránky Národnej kancelárie Horizontu

Článok prevzatý z innonews.blog