Podujatie je príležitosťou prediskutovať vaše návrhy na spustenie alebo podporu podniku a produktu zameraného na deep tech alebo na uskutočnenie podnikateľského vzdelávacieho programu pre digitálne technológie.

Viac informácií na: eitdigital.eu