Európska komisia opäť umožňuje predkladať krátke žiadosti (krok 1) o účasť v programe EIC Accelerator prostredníctvom novej IT platformy EISMEA. Podávanie krátkych (1. krok) žiadostí pre EIC Accelerator bolo dočasne pozastavené po ukončení činnosti platformy EIC AI 2. júna 2023.

Odteraz môžu spoločnosti zasielať krátke (krok 1) žiadosti prostredníctvom tejto novej platformy (EISMEA IT Platform) a úplné (krok 2) žiadosti prostredníctvom portálu pre možnosti financovania a výberové konania (FTO).

Na novej platforme budete mať prístup aj k predchádzajúcim krátkym návrhom, ktoré ste vytvorili pod AI platformou v minulosti.

Ak chcete vytvoriť nový návrh projektu, kliknite na “Create new proposal”. Nový návrh pozostáva z nasledujúcich častí:

  • Formulár, kde sa uvedú zásadné informácie o probléme, riešení, trhu, konkurencii, dopadoch na firmu a spoločnosť, tíme a financovaní projektu
  • Video (predstavenie max. 3 členov základného tímu a ich motivácie) – max. 3 min
  • Pitch deck (prezentácia v PDF do 10 min.). Neexistuje žiadna vopred definovaná šablóna ani obmedzenie počtu slajdov, nezabudnite však, že ak budete pozvaní na osobné pohovory, budete mať na prezentáciu 10 minút.

Agentúra EISMEA o tejto aktualizácii priamo informuje spoločnosti, ktoré podali krátke (krok 1) žiadosti v rámci bývalej AI platformy. Okrem toho sa na webovej lokalite EIC uverejňuje upozornenie na novinky a aktualizujú sa často kladené otázky.

Čo sa týka úplných návrhov, po predĺženej uzávierke 21. júna 2023, dostala EIC 648 úplných návrhov. To znamená nárast v porovnaní s predchádzajúcimi uzávierkami v januári a marci 2023 (476, resp. 551 predložených úplných návrhov).

Platforma na predkladanie krátkych návrhov EIC Accelerator: EISMEA IT Platform

Článok prevzatý z innonews.blog