Nový pracovný program pre EIC vyčleňuje pre inovátorov prispievajúcich k napĺňaniu Európskej zelenej dohody približne 350 mil. EUR do konca programu Horizont 2020.

Z toho 303 mil. EUR je vyčlenených pre nasledujúcu uzávierku schémy EIC Accelerator, čo je historicky najvyššia alokácia pre jednu uzávierku pilotnej fázy EIC.

Termín pre podávanie projektových návrhov je 19. máj 2020.

Výzva EIC Accelerator Green Deal

Oprávnené budú projektové návrhy, ktoré budú napĺňať minimálne jeden z ôsmich cieľov EU Green Deal (a musia to aj dostatočne kvantifikovať):

  1. Zvýšenie ambícií EÚ na zmiernenie a/alebo prispôsobenie sa klimatickým zmenám
  2. Dodávka čistej, dostupnej a bezpečnej energie
  3. Prechod priemyslu na čisté a/alebo obehové hospodárstvo (vrátane obmedzenia odpadu a/alebo recyklácie)
  4. Budovanie a renovácia energeticky a zdrojovo efektívnym spôsobom
  5. Urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu
  6. Prechod na spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém
  7. Ochrana a obnova ekosystémov a biodiverzity
  8. Realizácia ambície nulového znečistenia a životného prostredia bez toxických látok

Oprávnené nebudú projekty zamerané na zvyšovanie účinnosti technológií založených na fosílnych palivách alebo využitia fosílnych palív.

Európska komisia zavádza ešte jednu novinku. Pri tejto aj poslednej uzávierke (7. október 2020) sa bude EK snažiť o vybalansovanie pomeru žien a mužov v európskom inovačnom ekosystéme. Preto balík firiem pozvaných do druhého kola hodnotenia (osobné pohovory) bude obsahovať minimálne 25% firiem, ktoré majú na vedúcej pozícii (CEO alebo ekvivalent) ženu.

Vo výnimočnom prípade môžu byť tieto pohovory organizované aj vzdialenou formou.

Európska komisia zverejnila 25. marca aktualizovaný pracovný program pre Európsku inovačnú radu (EIC). Celý aktualizovaný pracovný program pre EIC.

Viac o Európskej inovačnej rade a jej nástrojoch pre MSP je k dipozícii v sekcii Inovácie v malých a stredných podnikoch.

Zdroj: EK, zverejnené: 30.3.2020, autor: lda

Článok prevzatý z eraportal.sk