Názov projektu: Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft
Zodpovedný riešiteľ: Považan, J. prof. Ing. CSc.
Fakulta: Letecká fakulta
Doba riešenia: 1.10.2011 – 30.6.2016
Grant agreement: 284859
Viac informácií: https://cordis.europa.eu/project/id/284859