Kód projektu: 730471

Akronym: CHROMIC

Doba riešenia: 1.11.2016 – 31.12.2020

Fakulta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Viac infromácií na cordis.europa.eu