Podnikanie v EÚ

Vyslanie zamestnancov do Holandska

Vyslanie zamestnancov do Holandska

Piata najväčšia ekonomika eurozóny je cieľom ekonomických ambícií mnohých slovenských podnikateľov. Krajina s mierou nezamestnanosti približne 3,5 % a pomerne vysokou úrovňou minimálnej mzdy ponúka zaujímavé pracovné príležitosti. Ak máte záujem vysielať svojich...

Nelegálne zamestnávanie a zákaz prijať službu/ prácu

Zákon č. 82/2005 Z. z. (§ 7b) o nelegálnom zamestnávaní a nelegálnej práci zakazuje prijať od dodávateľa (právnickej alebo fyzickej osoby) cezhraničnú službu alebo prácu prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú dodávateľ zamestnáva nelegálne, v prípade, že ide...

Zahraničná pracovná cesta vs. vyslanie zamestnanca

Pokiaľ cestuje zamestnanec do zahraničia pracovne, je dôležité rozlíšiť, z akého dôvodu tam cestuje, teda či ide o zahraničnú pracovnú cestu alebo o vyslanie zamestnanca. Zahraničná pracovná cesta Zahraničná pracovná cesta predstavuje aktivity nesúvisiace...