Podnikanie v EÚ

Vyslanie zamestnancov do Holandska

Vyslanie zamestnancov do Holandska

Piata najväčšia ekonomika eurozóny je cieľom ekonomických ambícií mnohých slovenských podnikateľov. Krajina s mierou nezamestnanosti približne 3,5 % a pomerne vysokou úrovňou minimálnej mzdy ponúka zaujímavé pracovné príležitosti. Ak máte záujem vysielať svojich...

Zahraničná pracovná cesta vs. vyslanie zamestnanca

Pokiaľ cestuje zamestnanec do zahraničia pracovne, je dôležité rozlíšiť, z akého dôvodu tam cestuje, teda či ide o zahraničnú pracovnú cestu alebo o vyslanie zamestnanca. Zahraničná pracovná cesta Zahraničná pracovná cesta predstavuje aktivity nesúvisiace...