EÚ legislatíva, štandardizácia, certifikácia

Technická dokumentácia a EÚ vyhlásenie o zhode

Ste výrobca, a plánuje uviesť svoj výrobok na trh? Ste povinný dodržať tieto podmienky:  pred jeho uvedením na trh spracovať technickú dokumentáciu, zabezpečiť, aby bola technická dokumentácia k dispozícií orgánom dohľadu nad trhom, hneď po jeho uvedení na trh,...

Telepráca z hľadiska BOZP

Podnikatelia, pracujú vaši zamestnanci aj z domu? Nezabúdajte na ich zdravie! Pandémia ochorenia COVID 19 výrazne prispela k uprednostňovaniu práce z domu, resp. telepráce. Napriek tomu, že telepráca z domu nesie so sebou mnoho výhod, ak nie je správne riadená, môže...

Spolupracujete s partnermi na pôde Spojeného kráľovstva? Viete o svojich povinnostiach vyplývajúcich zo zmien v používaní označenia CE?

Spolupracujete s partnermi na pôde Spojeného kráľovstva? Viete o svojich povinnostiach vyplývajúcich zo zmien v používaní označenia CE?

Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ nastala zmena v značení výrobkov. Doposiaľ používané označenie CE bude možné v niektorých prípadoch používať najdlhšie do 1.1.2023. Nové označenie UKCA s platnosťou od 1. januára 2021 platí pre väčšinu tovaru, ktorý bol v minulosti...

Ako získať označenie CE pre svoje produkty?

Plánujete obchodovať na trhoch Európskej únie a vaše produkty musia byť označené CE značením?  Prinášame vám zreteľný postup ako získať CE certifikáciu. Stačí dodržať týchto 6 krokov. Uveďte smernice, harmonizované normy, nariadenia, ktoré sa vzťahujú na váš produkt...

Zoznam produktov, ktoré podliehajú certifikácií CE

Ste výrobca a neviete, či váš produkt podlieha povinnosti CE značenia? Prinášame vám zoznam produktov, ktoré podliehajú certifikácií CE: Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky Lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb Zariadenia spojené so spotrebou energie...

Označenie CE – základné informácie

Je problematika CE značenia pre vás veľkou neznámou? Prinášame vám základné informácie, ktoré vám pomôžu ujasniť si, prečo je CE značenie dôležité, či ste povinný umiestniť ho na vaše produkty a aké podmienky musí CE značenie spĺňať. Firmy predávajúce svoje výrobky na...