Pomáhame ambicióznym podnikateľom inovovať a medzinárodne rásť

Prepájame vedeckú komunitu s podnikateľskou praxou

Kooperačné podujatia, veľtrhy, výstavy

Príležitosti pre spoluprácu

(obchodné, technologické, projektové)

Semináre, workshopy, tréningy

Aktuálne výzvy

(finančné zdroje)

Vybrané príležitosti na spoluprácu

Podujatia

NEWSLETTER

*Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov TUKE (https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/legislativa-univerzity/ochrana_osobnych_udajov).

Kontakt

www.uvptechnicom.sk/een

een@uvptechnicom.sk

+ 421 55 602 3661, +421 55 602 3650