Trhy tretích krajín prinášajú rozsiahle príležitosti na vývoz a poskytujú významné, nielen surovinové zdroje ale aj množstvo tovarov pre podniky EÚ.   Úlohou distribútora a dovozcu je byť nápomocným pri tom, aby sa na jednotný trh EHP uvádzali len výrobky, ktoré sú v...