Podnikatelia, pracujú vaši zamestnanci aj z domu? Nezabúdajte na ich zdravie! Pandémia ochorenia COVID 19 výrazne prispela k uprednostňovaniu práce z domu, resp. telepráce. Napriek tomu, že telepráca z domu nesie so sebou mnoho výhod, ak nie je správne riadená, môže...