Dovoľujeme si vám prestaviť nástroj európskej komisie, ktorého cieľom je analyzovať digitálnu zrelosť stavebných spoločnosti. Sken digitálnej zrelosti spolu s príručkou pomáhajú malým a stredným podnikom zvýšiť ich efektívnosť, produktivitu a konkurencieschopnosť...