Trvalá udržateľnosť

Katalóg energetických riešení

Katalóg energetických riešení

Vzhľadom na súčasnú situáciu vysokých cien energie je na malé a stredné podniky (MSP) v celej Európe vytváraný veľký tlak, aby znížili svoju spotrebu energie, stali sa energeticky účinnejšími a/alebo využívali uhlíkovo neutrálne obnoviteľné energie nahradením...