Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil dve dvojfázové výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike.

Základným účelom výzvy je stimulovať inovačný ekosystém v SR (v rámci prvej fázy výzvy) a podporiť internacionalizáciu a komercializáciu inovatívnych projektov slovenských podnikateľských subjektov (v rámci druhej fázy výzvy).

  • Dátum vyhlásenia prvej a druhej fázy výzvy: 9.1.2020
  • Termín predkladania žiadostí v rámci prvej fázy výzvy (do): 2.3.2020
  • Termín predkladania žiadostí v rámci druhej fázy výzvy (do): 30.6.2020

Celkový rozpočet pre oprávnený projekt prvej fázy je maximálne vo výške 27 800 EUR. Celkový rozpočet pre oprávnený projekt druhej fázy je maximálne vo výške 115 800, resp. 63 200 EUR.

Oblasť výzvy: Priemysel 4.0, Biotechnológie, Kybernetická bezpečnosť

Oblasť výzvy: Informačné a komunikačné technológie, Energetika, Sociálna oblasť

Článok prevzaný z innonews.blog