TYPKRAJINAROK PODANIAČÍSLO PRIHLÁŠKYNÁZOVSTAV KONANIAPRÁVNY STAVPRIHLASOVATEĽ/MAJITEĽFAKULTA TUKE
DIZAJNSK2013PD 95-2013Tepelnoizolačná báza solárneho kolektora s autoochrannou funkciouZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2013PD 96-2013Kónický kondenzátor tepelnej trubice pre zberač s paralelným prietokomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2013PD 97-2013Hydraulický optimalizovaný kónický kondenzátor tepelnej trubiceZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2017PD 87-2017Nepriamo ovládaný kužeľový ventilZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2017PD 88-2017Hydraulicky optimalizovaný ventil s nepriamym ovládaním s lamelovou clonou ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2017PD 89-2017Dvojstupňovo hydraulicky optimalizovaný ventil s nepriamym ovládaním s D clonou ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2017PD 90-2017Hydraulicky optimalizovaný ventil s nepriamym ovládaním s D clonou ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2018PD 46-2018Skladaný samosvorný západkový vidlicový kľúčZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2018PD 47-2018Samosvorný západkový vidlicový kľúčZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2018PD 65-2018Kazeta PCM akumulátora tepla pre spaľovací motorZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2018PD 66-2018Výmenník PCM akumulátora tepla pre spaľovací motorZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2018PD 74-2018Prechodný tesniaci prvok komplementárneho ventilového spojaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2018PD 77-2018Guľové uzatváracie členy komplementárneho ventilového spojaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2019PD 22-2019Artikulovaný zberač pre sériové pripojenieZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2019PD 23-2019Artikulovaný zberač pre paralelné pripojenieZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2019PD 46-2019Nosník s priečnym spriahnutímZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
DIZAJNSK2019PD 47-2019Oceľový nosník so spriahujúcou pásnicouZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
DIZAJNSK2020PD 4-2020Kazeta do viacúrovňového hierarchicky konfigurovaného boxuZASTAVENÉTUKEFBERG
DIZAJNSK2020PD 7-2020Indikačná tyčinkaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2020PD 10-2020Kontajner viacúrovňového hierarchicky konfigurovaného boxuZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
PATENTSK2010PP 62-2010Elektronický generátor náhodných čísel na báze oscilatorickejmetastability s vnútorným testovanímUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFEI
PATENTSK2010PP 140-2010Pneumatický eliminátor vybudeného torzného kmitaniaUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2010PP 165-2010Pneumatická pružná hriadeľová piestová spojka s tlmenímUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2011PP 39-2011Elektronický obvod so súčasným generovaním skutočne náhodných čísel a fyzicky nekopírovateľnou funkcionalitou UDELENÝZANIKNUTÝTUKEFEI
PATENTSK2011PP 105-2011Systém uloženia kľukového hriadeľa spaľovacieho motora na redukciu mechanických strátUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2011PP 106-2011Systém vymeniteľného ejektora výfuku dvojtaktného spaľovacieho motoraUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2011PP 107-2011Systém na meranie zapaľovacích kriviek spaľovacích motorovUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2012PP 12-2012Spôsob riadenia nepriameho jednosmerného meniča s mäkkým spínaním so sekundárnym riadeným usmerňovačom s dvoma sekundárnymi spínačmiUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFEI
PATENTSK2012PP 16-2012Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenieUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2012PP 18-2012Zariadenie na zber nečistôt v stojatých vodáchUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2012PP 37-2012Spriahnutý nosníkZAMIETNUTÁTUKESvF
PATENTSK2012PP 75-2012Prípravok na montáž automobilových prevodoviekUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2012PP 97-2012Radiálne tesnenie rotačných zariadeníZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFBERG
PATENTSK2012PP 100-2012Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkovUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2012PP 21-2012Filter s funkciami príslušnostiUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2012PP 32-2012Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložískUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2013PP 16-2013Spôsob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uloženíUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2013PP 17-2013Spôsob brúsenia guľových čiel kuželíkovkuželíkových ložísk do náročných uloženíUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2013PP 54-2013Usporiadanie kuželíkov v kuželíkovom ložisku určenom na uloženie kolies automobilovUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2013PP 71-2013Teplotný spínač elektrického prúdu na báze neodýmuUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2013PP 102-2013Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob prípravy skúšobných vzoriekUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2013PP 110-2013Samoregulačný dávkovač rotačnej peceUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
PATENTSK2013PP 111-2013Odľahčovací obvod na zníženie spínacích strát polovodičových spínačov v DC-DC meničoch so šírkovým riadenímUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFEI
PATENTSK2013PP 50049-2013Korigovaný adaptívny ekvitermický systém riadenia teploty objektovZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
PATENTSK2014PP 8-2014Štetinový potrubný stroj na pohyb v potrubíZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2014PP 9-2014Robotický hadZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2014PP 59-2014Cigareta s filtromUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2014PP 61-2014Dendriticky konfigurovaný objekt s penovou štruktúrouUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
PATENTSK2014PP 50061-2014Ľahký aktuátor s umelými svalmiUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2014PP 50062-2014Ľahký aktuátor s umelými svalmiUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTES201420140030787SENSOR EMBEBIDO PARA LA MEDIDA CONTINUA DE RESISTENCIAS MECÁNICAS EN ESTRUCTURAS DE MATERIAL CEMENTICIO, MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL SENSOR, Y SISTEMA Y MÉTODO DE MEDIDA CONTINUA DE RESISTENCIAS MECÁNICAS EN ESTRUCTURAS DE MATERIAL CEMENTICIOUDELENÝZANIKNUTÝConsejo Superior de Investigaciones Científicas; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; TUKE; All World Certificacion, S.L. SvF
PATENTEP2014EP15800304.6EMBEDDED SENSOR FOR THE CONTINUOUS MEASUREMENT OF MECHANICAL RESISTANCE IN STRUCTURES MADE FROM CEMENTITIOUS MATERIAL, METHOD FOR PRODUCING THE SENSOR, AND SYSTEM AND METHOD FOR THE CONTINUOUS MEASUREMENT OF MECHANICAL RESISTANCE IN STRUCTURES MADE FROM CEMENTITIOUS MATERIALS UDELENÝZANIKNUTÝConsejo Superior de Investigaciones Científicas; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; TUKE; All World Certificacion, S.L. SvF
PATENTDO201420160000309SENSOR EMBEBIDO PARA LA MEDIDA CONTINUA DE RESISTENCIAS MECÁNICAS EN ESTRUCTURAS DE MATERIAL CEMENTICIO, MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO, Y SISTEMA Y MÉTODO DE MEDIDA CONTINUA DE RESISTENCIAS MECÁNICAS EN ESTRUCTURAS DE MATERIAL CEMENTICIOUDELENÝPLATNÝConsejo Superior de Investigaciones Científicas; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; TUKE; All World Certificacion, S.L. SvF
PATENTUS201414/385,196METHOD OF DISPOSAL OF CYANOBACTERIA IN STAGNANT WATERS AND EQUIPMENT FOR ITS IMPLEMENTATIONUDELENÝZANIKNUTÝTUKE; Centrum vedecko-technických informácií SRSjF
PATENTJP20142015500398METHOD OF DISPOSAL OF CYANOBACTERIA IN STAGNANT WATERS AND EQUIPMENT FOR ITS IMPLEMENTATIONUDELENÝZANIKNUTÝTUKE; Centrum vedecko-technických informácií SRSjF
PATENTCA20142866997METHOD OF DISPOSAL OF CYANOBACTERIA IN STAGNANT WATERS AND EQUIPMENT FOR ITS IMPLEMENTATIONUDELENÝZANIKNUTÝTUKE; Centrum vedecko-technických informácií SRSjF
PATENTSK2015PP 15-2015Systém automatického vytvárania trasy voľného prejazdu pre vozidlá rýchleho zásahuZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2015PP 39-2015Snímateľné upínacie zariadenie na sústruženie vodným prúdomUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 40-2015Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdomUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 41-2015Zariadenie na nanášanie vrstvy olejového filmu na vnútorný povrch rúr rôzneho prierezuUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2015PP 46-2015Zapojenie na zníženie vypínacích strát a prepätí sekundárnych spínačov v nepriamych jednosmerných meničoch so šírkovým riadením UDELENÝZANIKNUTÝTUKEFEI
PATENTSK2015PP 57-2015Dvojstupňový prevod s jedným spätným výstupom UDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 80-2015Pneumatický zápästný kĺb manipulačného zariadeniaUDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2015PP 84-2015Tandemový vodíkový kompresor s metalhydridovou zliatinou a tepelným čerpadlomZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2015PP 85-2015Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch UDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 95-2015Mechanické počítadlo s integrovaným pohonom kotúčov krokovými motormiZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFEI
PATENTSK2015PP 100-2015Teplotná poistka na báze neodýmu pre spinklérové hlaviceUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2015PP 105-2015Inteligentná detská autosedačkaZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKE; Ing. Dominika Palaščáková, PhD.; doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD.; Ing. Jozef Dobránsky, PhD. SjF
PATENTSK2015PP 107-2015Inšpekčný potrubný robotUDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2015PP 113-2015Zapojenie spínača s mäkkým spínaním na sekundárnej strane transformátora v DC-DC meničoch so šírkovým riadenímUDELENÝPLATNÝTUKEFEI
PATENTSK2015PP 50004-2015Systém riadenia teploty média v uzavretom priestore so slučkou diferencie meranej teplotyZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50012-2015Systém regulácie teploty vody kotlov na báze imunitného regulátora UDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50013-2015Adaptívny systém riadenia aktuátora s umelými svalmi s optimalizovaným fuzzy regulátoromUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50016-2015Dvojitý dvojstupňový prevodUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT; SjF
PATENTSK2015PP 50023-2015Regulačný obvod s rejekčným tlmenímZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50025-2015Lineárny aktuátor s umelým svalom a vodiacimi trubicamiUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50026-2015Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiareniaUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50028-2015Lineárny aktuátor s umelým svalomUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50030-2015Vibračná doska s odpruženou rukoväťou ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50037-2015Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavuZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50040-2015Zariadenie na kompenzáciu vplyvu nelinearít prevodovky v polohovom servosystémeUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50057-2015Usporiadanie odpruženia rukoväte vibračnej doskyZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉ TUKEFVT
PATENTSK2015PP 50058-2015Zariadenie na meranie hustoty tepelného toku v priestoreUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50076-2015Vibračná doska s odpruženou rukoväťou a inerčným tlmenímZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50083-2015Dvojstupňový prevod s jedným spätným výstupom ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50086-2015Aktuátor s umelými svalmiZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2016PP 4-2016Hnacia stanica lanového posunovacieho systémuZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF; FBERG
PATENTSK2016PP 5-2016Skúšobné zariadenie na testovanie akčných členov UDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2016PP 6-2016Lineárny solenoidný elektromagnetický aktuátor s diferenciálne sériovo zapojenými vinutiami a permanentným magnetomUDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2016PP 7-2016Kolesový potrubný stroj s automatickým nastavením rozpätia kolies podľa priemeru potrubia UDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2016PP 8-2016Štetinový potrubný stroj pohybujúci sa v potrubí na princípe diferencie trenia ZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2016PP 10-2016Zariadenie na dodatočné vytvorenie otvorov pre inštalačné rozvody bez porušenia povrchu stavebnej konštrukcieUDELENÝPLATNÝTUKESvF
PATENTSK2016PP 11-2016Mobilný dvojnohý robot so stabilizovanou základňouZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2016PP 22-2016Pneumatická pružná hriadeľová spojka s hadicovým pružným elementomUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2016PP 24-2016Tepelná poistka rozprašovača na báze spony a poistnej zarážkyUDELENÝZANIKNUTÝTUKELF
PATENTSK2016PP 28-2016Lokomočný mechanizmus na transport kabelážeZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2016PP 34-2016Spôsob predprípravy povrchu oceľových plechov pred smaltovaním s použitím baktériíUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFMMR
PATENTSK2016PP 35-2016Termochromická poistka na identifikovanie teplotných stavov odevovUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2016PP 45-2016Spôsob zneškodňovania a zhodnocovania azbestocementovej strešnej krytiny v plazmovom reaktore s využitím tavidla - popolčeka z fluidných kotlov s vysokým obsahom nedopaluZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2016PP 54-2016Filter na účinnú elimináciu obsahu oxidov dusíka a polycyklických aromatických uhľovodíkov pri spaľovaní pevného paliva v kotloch.UDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2016PP 101-2016Zariadenie na výrobu pitnej vody s využitím vírovej trubice ZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2016PP 104-2016Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojovUDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2016PP 107-2016Bezstratový odľahčovací obvod pre dosiahnutie mäkkého spínania v plnom rozsahu zaťaženia u sekundárneho plnoriadeného spínača v nepriamom jednosmernom meniči s riadeným usmerňovačom s jedným spínačomZASTAVENÉTUKEFEI
PATENTSK2016PP 50007-2016Aktuátor s umelými svalmiZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50010-2016Zariadenie na získavanie dopravných údajov na dvojprúdových cestných komunikáciáchZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50027-2016Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiareniaZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50028-2016Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia s dvomi snímačmiZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50038-2016Konštrukcia šikmého oporného múru z opotrebovaných plášťov pneumatíkZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50041-2016Dynamický model aktuátora na báze pneumatických umelých svalovUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50042-2016Systém na spresnenie dynamického modelu aktuátora na báze pneumatických umelých svalovUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50047-2016Adaptabilný lineárny magnetický snímač posunutiaUDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2016PP 50052-2016Spojitý proporcionálne oneskorujúci filterUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50057-2016Redukčná prevodovka s posuvným členomUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50058-2016Redukčná prevodovka s vlnovcom a rozšíreným excentrom ZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50061-2016Prenosné zariadenie na získavanie údajov zo štvorprúdových cestných komunikácií s clonou v strede komunikácieZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50063-2016Systém automatizácie výroby obrobkov s RFID identifikátoromZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50067-2016Redukčná prevodovka s vlnovcomUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2016PP 50077-2016Zotrvačný krokovací potrubný stroj na čistenie potrubia UDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2016PP 50084-2016Svetelné turistické označenieZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKE; LED-SOLAR, s.r.o. FBERG
PATENTSK2017PP 18-2017Dynamometer na zaťažovanie s nastaviteľným modelom záťaže a spôsob regulácie jeho momentuUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFEI
PATENTSK2017PP 39-2017Merací hranol pre valcové snímače magnetickej indukcie nízkofrekvenčných magnetických políZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2017PP 40-2017Jednorazový detektor dávky ionizujúceho žiarenia spracovaný technológiou 3D tlače UDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2017PP 58-2017Mechanické zinkovanie tryskanímZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2017PP 72-2017Pneumatická pružná bubnová hriadeľová spojkaUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2017PP 73-2017Pneumatická pružná hriadeľová spojka reťazcováUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2017PP 76-2017Pružná hriadeľová spojka s navíjacími pružinamiUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2017PP 77-2017Vysokopružná hriadeľová spojka s navíjacími pružinami obojsmerná UDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2017PP 78-2017Pneumatická pružná hriadeľová spojka tangenciálna s osovo deformovanými elementamiUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2017PP 80-2017Spôsob spojitého riadenia teplotného profilu pretavovania spájkovacej pasty v prostredí nasýtených pár vriacej kvapalinyUDELENÝPLATNÝTUKEFEI
PATENTSK2017PP 97-2017Inteligentný modul na záchranu dieťaťa v zaparkovanom automobile s predikciou kritických podmienok a spôsob záchrany dieťaťaZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFEI
PATENTSK2017PP 101-2017Systém riadenia procesu samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresieUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2017PP 115-2017Rotačná kruhová elektrolytická elektróda s odstraňovaním nánosov ZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2017PP 118-2017Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúcim princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíkaZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2017PP 123-2017Bezstratový odľahčovací obvod pre nepriamy jednosmerný menič s riadeným usmerňovačomUDELENÝPLATNÝTUKEFEI
PATENTSK2017PP 50002-2017Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia s dvomi snímačmiZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50010-2017Prenosné zariadenie na získavanie údajov zo štvorprúdových cestných komunikácií s clonami na okrajoch komunikácieZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50011-2017Konštrukcia vegetačných tvárnic z opotrebovaných plášťov pneumatík  ZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50012-2017Samočinný regulačný obvod s rejekčným tlmenímUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50025-2017Redukčná prevodovka s prenosom pohybu pomocou vstupného kľukového hriadeľa a vlnovca ZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50026-2017Dvojstupňový prevod s viacerými spätnými výstupmi  UDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50027-2017Zariadenie na snímanie trendu emisií CO ZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50028-2017Fuzzy adaptívny systém riadenia aktuátora s pneumatickými umelými svalmi s bakteriálnou optimalizáciou  UDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50029-2017Systém regulácie teploty vody kotlov na báze optimalizovaného imunitného regulátoraZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50036-2017Zariadenie na optimálne povlakovanie kovových súčastí  ZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50038-2017Potrubný stroj na báze zliatiny s tvarovou pamätou UDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2017PP 50046-2017Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB anténa s koplanárnym budením UDELENÝZANIKNUTÝTUKEFEI
PATENTSK2017PP 50052-2017Adaptabilný kolesový podvozok s možnosťou rekonfigurácie pre pohyb po členitom teréneZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2017PP 50055-2017Lamelová hriadeľová vyrovnávacia spojka ZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50061-2017Riadený antagonistický aktuátor s pneumatickými umelými svalmiUDELENÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50062-2017Redukčná prevodovka s planžetovým prenosom pohybuUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50063-2017Transformátor s podvojným výstupným vinutím a variabilnými výstupmiZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50067-2017Konštrukcia flexibilnej protihlukovej clony ZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50068-2017Redukčná prevodovka s rúrkovou spojkouZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50069-2017Redukčná prevodovka s článkovou spojkouUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50070-2017Spôsob riadenia antagonistického aktuátora s pneumatickými umelými svalmiUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2017PP 50071-2017Redukčná prevodovka s posuvným členom a vyvažovacím segmentomZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
PATENTSK2018PP 50002-2018Hybridné pneumatické manipulačné ramenoZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2018PP 50006-2018Konštrukcia zemného valu spevnená geomrežami a opotrebovanými plášťami pneumatíkZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2018PP 50009-2018Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vodyUDELENÝZANIKNUTÝTUKESjF
PATENTSK2018PP 50016-2018Zariadenie na meranie účinnosti fotovoltického panelu v závislosti od jeho umiestnenia alebo orientácie a spôsob meraniaZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2018PP 50018-2018Projektil s inerčným impaktoromZAMIETNUTÁTUKELF; FVT; FBERG
PATENTSK2018PP 50019-2018Zariadenie na meranie nadrozmerných súčiastok pomocou kamerového systémuUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2018PP 50020-2018Systém kompenzácie hysterézy pneumatického umelého svalu s využitím metódy rozšíreného vstupného priestoruUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2018PP 50022-2018Viacúčelová turbína na plyn a vodné toky s malým prietokom a veľkým spádomUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2018PP 50023-2018Kontajner na prepravu sypkého odpadu s výklopným vekom ZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2018PP 50024-2018Zariadenie pre polohovanie zariadení a prenos dát o výrobku využívajúce technológiu LiFiUDELENÝPLATNÝTUKESJF; FMMR
PATENTSK2018PP 50025-2018Vibrácie pohlcujúca kľuka pre uchytenie rotora vodnej turbínyUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2018PP 50026-2018Vodná turbína pre aplikácie v potrubiachUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2018PP 50028-2018Usporiadanie a spôsob simulácie situácií v baniZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFBERG
PATENTSK2018PP 50038-2018Nosný rám záťaže padákaZASTAVENÉTUKELF; FVT; FBERG
PATENTSK2018PP 50039-2018Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelovUDELENÝPLATNÝTUKEFBERG; FU
PATENTSK2018PP 50045-2018Systém presného polohovania pneumatického umelého svalu s kompenzáciou hysterézy pomocou modeluUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2018PP 50046-2018Spaľovací priestor s implementáciou homogenizácie a riadeného samovznietenia palivovej zmesi pomocou kompresieUDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2018PP 50049-2018Nosný rám záťaže padákaZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKELF; FVT; FBERG
PATENTSK2018PP 50050-2018Systém korekčnej analýzy pre algoritmus riadenia spaľovacieho procesu motoraUDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2018PP 50059-2018Modulárny mikropásikový senzor s paralelne zapojenou segmentovou štruktúrou na flexibilnom substráteUDELENÝPLATNÝTUKEFEI
PATENTSK2018PP 50060-2018Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonomUDELENÝZANIKNUTÝTUKE; STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ V PREŠOVEFVT
PATENTSK2018PP 50062-2018Flexibilná konštrukcia ramena osi robotaZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKE; SPINEA Technologies s.r.o.FVT
PATENTSK2018PP 50063-2018Hydrologické zariadenie na zachytávanie a využívanie zrážkových vôd z plochých striech na požiarne účelyZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2018PP 50065-2018Systém hybridných unifikovaných akumulátorov pre elektromobilyZASTAVENÉTUKEFBERG
PATENTSK2018PP 50067-2018Filter s funkciami príslušnosti a exponenciálnym zabúdanímUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2018PP 50068-2018Redukčná prevodovka s článkovou spojkou a predĺženým výstupným hriadeľomZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
PATENTSK2018PP 50069-2018Hydrologické zariadenie pre zachytávanie a využívanie zrážkových vôd zo šikmých striech na požiarne účely ZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT; SvF
PATENTSK2018PP 50072-2018Zásobníkový ohrievač vody so stratifikátoromUDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2018PP 50074-2018Systém hybridných unifikovaných akumulátorov pre elektromobilyZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFBERG
PATENTSK2018PP 50076-2018Adaptívna lanová kupola Geigerovho typu s akčnými prvkamiUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2018PP 50077-2018Adaptívna lanová kupola Kiewittovho typu s akčnými prvkamiUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2018PP 50078-2018Adaptívna lanová kupola Levyho typu s akčnými prvkamiUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2018PP 50079-2018Adaptívna membránová konštrukcia v tvare hyperbolického paraboloidu so štyrmi akčnými prvkamiUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2018PP 50080-2018Adaptívna tensegrity doska s akčnými prvkami vytvorená z modulov v tvare dvojitých ihlanovUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2018PP 50081-2018Adaptívna tensegrity doska s akčnými prvkami vytvorená z modulov v tvare zrezaného ihlanaUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2018PP 50082-2018Adaptívny tensegrity modul v tvare zrezaného ihlana so štyrmi akčnými prvkamiUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2018PP 50083-2018Adaptívny tensegrity nosník s akčnými prvkami vytvorený z modulov v tvare zrezaného ihlanaUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2018PP 50084-2018Adaptívny tensegrity oblúk s akčnými prvkami vytvorený z modulov v tvare dvojitých ihlanovUDELENÝZANIKNUTÝTUKESvF
PATENTSK2019PP 50006-2019Stend na korektné meranie vibrácií ručného elektrického, pneumatického a hydraulického náradiaZASTAVENÉTUKESjF
PATENTSK2019PP 50008-2019Zariadenie na meranie súčiniteľa tepelnej vodivosti tekutých materiálovZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2019PP 50011-2019Prípravok na uchytenie tenkých telies v čeľustiach trhacieho strojaUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFBERG; FVT
PATENTSK2019PP 50012-2019Usporiadanie zostavy pre aktívnu redukciu zvuku z jedného zdroja v laboratórnych podmienkach ZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2019PP 50013-2019Merací hranol pre valcové snímače magnetickej indukcie nízkofrekvenčných magnetických políZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF; FMMR; LF
PATENTSK2019PP 50016-2019Impaktné kladivo s vnútorným impaktoromZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2019PP 50019-2019Stojan na autonómne meranie vibrácií ručného náradia ZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2019PP 50020-2019Deaktivačné zariadenie pre nevýbušnú likvidáciu rúrkových bômb a spôsob umiestnenia k rúrkovej bombeUDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2019PP 50026-2019Integrovaný rotačný pohon na báze pneumatických umelých svalovUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2019PP 50027-2019Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronuZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2019PP 50029-2019Zariadenie pre riadenie sklzu identifikovaním magnetického poľa prvkov asynchrónneho motora s frekvenčným meničomZVEREJNENÁTUKESjF; LF
PATENTSK2019PP 50043-2019Duálny systém ejektorovej homogenizácie palivovej zmesiUDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2019PP 50044-2019Zapojenie obvodu identifikácie rotorového toku a momentu asynchrónneho strojaUDELENÝPLATNÝTUKEFEI
PATENTSK2019PP 50045-2019Hybridný systém tryskového riadenia spaľovacieho procesu pre HCCI motorUDELENÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2019PP 50049-2019Zariadenie a postup identifikovania chýb rotačných elektrických strojov magnetickým poľomZVEREJNENÁTUKE; TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., PrešovSjF; LF
PATENTSK2019PP 50050-2019Optoelektronický vizuálny systém monitorovania stavu podvozku lietadlaZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKELF; FVT
PATENTSK2019PP 50055-2019Kompozitná fréma pre špeciálne CNC strojeZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
PATENTSK2019PP 50056-2019Univerzálna modulárna sústava pre meranie magnetickej indukcie s valcovými snímačmiUDELENÝPLATNÝTUKELF; SjF
PATENTSK2019PP 50061-2019Systém monitorovania stupňa vonkajšieho znečistenia v priemyselnom prostredí a spôsob výroby meracieho senzoraZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKE; Ústav geotechniky SAVFEI
PATENTSK2019PP 50064-2019Systém riadenia teploty objektov so slučkami regulácie stavových veličínZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2019PP 50065-2019Zariadenie na riadenie integrovaného pohonu na báze fluidných svalov ZVEREJNENÁTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2010PUV 71-2010Prípravok na meranie polohy hrotu nástroja na CNC revolverovom prírubovom sústruhu ZAPÍSANÝZANIKNUTÝIng. Peter Michalik, PhD.; TUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2011PUV 197-2011Korigovaný adaptívny ekvitermický systém riadenia teploty objektovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2012PUV 48-2012Spôsob zneškodňovania siníc v stojatých vodách a zariadenie na jeho uskutočnenieZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2012PUV 50-2012Zariadenie na zber nečistôt v stojatých vodáchZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2012PUV 76-2012Spriahnutý nosníkZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2012PUV 111-2012Mechanizmus rehabilitačnej pomôcky na zmenu sklonu a výšky základne obuvi realizovaný skrutkovým mechanizmom ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2012PUV 123-2012Prietokový profil s vtlačeným vymedzenímZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2012PUV 163-2012Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2013PUV 113-2013Demontážna ihla zámkovej dlažbyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2013PUV 153-2013Zariadenie na komprimáciu vzduchu pomocou veternej energieZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 7-2014Dvojramenný mechanizmus na skladanie Rubikovej kockyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFEI; SjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 82-2014Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch ZAPÍSANÝZANIKNUTÝdoc. Ing. Peter Michalik, PhD.; TUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 89-2014Evidenčná jednotkaZASTAVENÉTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 122-2014Dendriticky konfigurovaný objekt s penovou štruktúrouZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 123-2014Solárny kolektor s konverzno-izolačným blokomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 138-2014Mechatronický modul hadicového dopravníkaZAPÍSANÝZANIKNUTÝdoc. Ing. Peter Michalik, PhD.; TUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50056-2014Samočinný regulačný obvod s rejekčným tlmenímZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50075-2014Usporiadanie odpruženia rukoväti vibračnej dosky ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50076-2014Systém riadenia teploty média v uzavretom priestore so slučkou diferencie meranej teplotyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50079-2014Lineárny aktuátor s umelým svalom  ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50080-2014Nosný rám záťaže padáka ovládaného pneumatickými umelými svalmi ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50081-2014Výkonová riadiaca jednotka padáka ovládaného pneumatickými umelými svalmiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50082-2014Reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný ústredný člen regulátora s oneskorenímZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50085-2014Systém merania vibrácií v pracovných strojoch  ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50091-2014Systém regulácie teploty vody kotlov na báze hybridného PID-imunitného regulátora s nelineárnou rozdeľovacou funkciouZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50092-2014Dopravníkový systém s integrovaným dynamickým osvetlením na využitie v strojovom videníZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50096-2014Evidenčná jednotka  ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50097-2014Zariadenie na meranie hustoty tepelného toku v priestoreZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50098-2014Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia  ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50113-2014Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50114-2014Vibračná doska s odpruženou rukoväťou ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50125-2014Aktuátor s umelými svalmi ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50126-2014Aktuátor s umelými svalmiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50130-2014Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia s dvomi snímačmiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50139-2014Redukčná prevodovka s vlnovcomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 17-2015Projektil s inerčným impaktoromZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 43-2015Pneumatická hriadeľová spojka s pružnými jednotkamiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 44-2015Pneumatická spojka s rozšíreným kompresným priestorom a s tlmenímZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 45-2015Vysokopružná tangenciálna pneumatická hriadeľová spojkaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 46-2015Regulačný systém na plynulé vyladenie uhlového skrútenia pneumatickej spojkyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 47-2015Pneumatická spojka s úplne prepojeným kompresným priestoromZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 48-2015Pneumatická hriadeľová spojka s prepojenými pružnými jednotkamiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 99-2015Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 100-2015Snímateľné upínacie zariadenie na sústruženie vodným prúdomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 177-2015Skúšobné zariadenie na napínanie krycích vrstiev dopravného pásu multiaxiálnym ťahomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 184-2015Spôsob predprípravy povrchu oceľových plechov pred smaltovaním s použitím baktériíZAMIETNUTÁTUKEFMMR
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 185-2015Zariadenie na filtráciu olejov pre reduktoryZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 191-2015Neodýmová tepelná poistka pre sprinklery s veľkým prietokomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 194-2015Termochromická poistka na identifikovanie teplotných stavov odevovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 198-2015Konštrukčný materiál a jeho použitieZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50018-2015Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiareniaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50021-2015Vibračná doska s odpruženou rukoväťou a inerčným tlmenímZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50022-2015Zariadenie na získavanie dopravných údajov na dvojprúdových cestných komunikáciáchZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50023-2015Zariadenie na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástrojaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50026-2015Transformátor s podvojným výstupným vinutím a variabilnými výstupmiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50031-2015Dvojitý dvojstupňový prevodZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50032-2015Konštrukcia šikmého oporného múru z opotrebovaných plášťov pneumatíkZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50047-2015Redukčná prevodovka s planžetovým prenosom pohybuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50051-2015Redukčná prevodovka s posuvným členomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50052-2015Dynamický model aktuátora na báze pneumatických umelých svalovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50058-2015Zariadenie na bezkontaktné, kontinuálne meranie priemeru obrobkuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50062-2015Posuvný mechanizmus na korekciu polohy sústružníckeho nožaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50063-2015Systém na spresnenie dynamického modelu aktuátora na báze pneumatických umelých svalovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50064-2015Tangenciálny sústružnícky nôž s vnútorným vedením triesokZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50065-2015Prípravok na upnutie sústružníckych nožovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50066-2015Držiak sústružníckeho noža s rýchlym upínaním vymeniteľných rezných platničiekZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50074-2015Riadený antagonistický aktuátor s pneumatickými umelými svalmiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50075-2015Redukčná prevodovka s vlnovcom a rozšíreným excentromZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50102-2015Prenosné zariadenie na získavanie údajov zo štvorprúdových cestných komunikácií s clonou v strede komunikácieZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50106-2015Systém automatizácie výroby obrobkov s RFID identifikátoromZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50108-2015Redukčná prevodovka s rúrkovou spojkouZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50124-2015Zariadenie na snímanie vibrácií s bezdrôtovým prenosom údajov o vibráciáchZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50128-2015Zariadenie na zvýšenie bezpečnosti pri práci s rotačnými časťami strojov ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50132-2015Redukčná prevodovka s článkovou spojkouZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50134-2015Ochranná rukavica so svalovým rozlíšenímZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50137-2015Segmentová výhrevná doskaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50138-2015Zapojenie na ovládanie dátovej rukaviceZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 50139-2015Obojsmerná poistkaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 4-2016Hnacia stanica lanového posunovacieho systémuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 8-2016Prívesné zariadenie na prevoz katamaranovej technikyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 9-2016Zariadenie na dodatočné vytvorenie otvorov pre inštalačné rozvody bez porušenia povrchu stavebnej konštrukcieZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 21-2016Tepelná poistka rozprašovača na báze spony a poistnej zarážkyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 26-2016Pneumatická pružná hriadeľová spojka s hadicovým pružným elementomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 42-2016Prefabrikovaná doska so zabudovaným infračerveným vykurovanímZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 56-2016Filter na účinnú elimináciu obsahu oxidov dusíka a polycyklických aromatických uhľovodíkov pri spaľovaní pevného paliva v kotlochZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 116-2016Spôsob riadenia mäkko spínaného nepriameho jednosmerného meniča so sekundárnym riadeným usmerňovačomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 125-2016Zariadenie na výrobu pitnej vody s využitím vírovej trubice ZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 138-2016Obvod na dosiahnutie mäkkého spínania v plnom rozsahu zaťaženia sekundárneho spínača v nepriamom jednosmernom meniči s riadeným usmerňovačom ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 140-2016Jednorazový detektor dávky ionizujúceho žiarenia vyrobený technológiou 3D tlačiarneZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 143-2016Merací hranol pre valcové snímače magnetickej indukcie nízkofrekvenčných magnetických políZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50008-2016Zariadenie na optimálne povlakovanie kovových súčastí ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50009-2016Systém identifikácie zvislého dopravného značenia na báze RFID technológieZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50011-2016Lineárny materiálový zásobník pre tlačovú hlavicuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50012-2016Materiálový zásobník pre tlačovú hlavicuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50013-2016Podávač tkaniny pre tlačovú hlavicuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50014-2016Pogumovaná remenica ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50015-2016Prevodový mechanizmus s istenímZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50016-2016Zariadenie na snímanie trendu emisií CO ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50024-2016Fuzzy adaptívny systém riadenia aktuátora s pneumatickými umelými svalmi s bakteriálnou optimalizáciouZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50026-2016Systém regulácie teploty vody kotlov na báze optimalizovaného imunitného regulátoraZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50027-2016Konštrukcia vegetačných tvárnic z opotrebovaných plášťov pneumatík  ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50030-2016Upevňovacie zariadenie pre nosiče nákladovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50031-2016Redukčná prevodovka s posuvným členom a vyvažovacím segmentomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50032-2016Redukčná prevodovka s posuvným členom a vyvažovacím segmentomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50033-2016Redukčná prevodovka s prenosom pohybu pomocou vstupného kľukového hriadeľa a vlnovca ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50060-2016Spôsob rozpoznávania obrysov rôznofarebných súčiastok pomocou spodného podsvietenia na strojové videnieZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50061-2016Spôsob riadenia antagonistického aktuátora s pneumatickými umelými svalmiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50062-2016Redukčná prevodovka s vlnovcom a predĺženým vstupným hriadeľomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50079-2016Prenosné zariadenie na získavanie údajov zo štvorprúdových cestných komunikácií s clonami na okrajoch komunikácieZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50096-2016Spojitý proporcionálne oneskorujúci filter ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50121-2016Konštrukcia zemného valu spevnená geomrežami a opotrebovanými plášťami pneumatíkZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50122-2016Lamelová hriadeľová vyrovnávacia spojka ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50128-2016Svetelné turistické označenie ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 41-2017Dynamometer na zaťažovanie s nastaviteľným modelom záťaže a spôsob regulácie jeho momentuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 48-2017Zapojenie spínača s mäkkým spínaním na sekundárnej strane transformátora v DC-DC meničoch so šírkovým riadením ZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 137-2017Zariadenie pre polohovanie zariadení a prenos dát o výrobku využívajúce technológiu LiFiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF; FMMR
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 138-2017Zariadenie na zdieľanie obrazových dát medzi automobilmi pri vzájomnom obiehaní ZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 167-2017Obvod na zníženie vypínacích strát sekundárnych polovodičových spínačov v nepriamych jednosmerných meničoch so šírkovým riadenímZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 169-2017Nepriamo ovládaný kužeľový ventil ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 170-2017Ventil s nepriamym ovládanímZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 178-2017Pneumatická pružná hriadeľová spojka reťazcová ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 179-2017Pneumatická pružná hriadeľová spojka bubnováZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 183-2017Pružná hriadeľová spojka s navíjacími pružinamiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 184-2017Obojsmerná vysokopružná hriadeľová spojka s navíjacími pružinami ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 185-2017Pneumatická pružná hriadeľová spojka tangenciálna s osovo deformovanými elementamiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 200-2017Testovacie zariadenie pre elektrické pohony s voliteľnou pružnosťou a voliteľnou vôľou spojeniaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 202-2017Združený prípravok pre realizáciu návarových skúšok za ohybu materiálov hrúbok od 30 do 35 mm a súčasne od 35 do 40 mm.ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 220-2017Systém pre redukciu emisií oxidov dusíka spaľovacích motorovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 248-2017Rotačná kruhová elektrolytická elektróda s odstraňovaním nánosovZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 250-2017Detektor poškodenia kostry v oceľokordovom dopravnom páseZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 256-2017Tandemový vodíkový kompresor s metalhydridovou zliatinou a tepelným čerpadlom ZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 257-2017Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúcim princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíkaZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 258-2017Spôsob zneškodňovania a zhodnocovania azbestocementovej strešnej krytiny v plazmovom reaktore s využitím tavidla - popolčeka z fluidných kotlov s vysokým obsahom nedopalu.ZASTAVENÉTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50006-2017Laserová nadstavba na kameru videoskopu ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50007-2017Zapojenie rozširujúceho vnemového prvkuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50014-2017Flexibilná konštrukcia ramena osi robota ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50020-2017Konštrukcia flexibilnej protihlukovej clonyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50027-2017Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50028-2017Hydrologické zariadenie pre zachytávanie a využívanie zrážkových vôd zo šikmých striech na požiarne účely ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50029-2017Systém presného polohovania pneumatického umelého svalu s kompenzáciou hysterézy pomocou modeluZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50039-2017Dvojstupňový prevod s viacerými spätnými výstupmi ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50042-2017Systém kompenzácie hysterézy pneumatického umelého svalu s využitím metódy rozšíreného vstupného priestoru.ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50049-2017Zariadenie na meranie nadrozmerných súčiastok pomocou kamerového systémuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50052-2017Zariadenie na meranie technického stavu vrtákov ZASTAVENÉTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50057-2017Redukčná prevodovka s článkovou spojkou a predĺženým výstupným hriadeľom  ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50071-2017Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB anténa s koplanárnym budenímZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50083-2017Usporiadanie zostavy pre aktívnu redukciu zvuku z jedného zdroja v laboratórnych podmienkach ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50089-2017Redukčná prevodovka s lamelovou spojkou  ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50095-2017Kontajner na prepravu sypkého odpadu s výklopným vekomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50104-2017Technické riešenie nosného rámu záťaže padákaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF; FVT; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50118-2017Výkonová riadiaca jednotka padáka s nosným rámom záťažeZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF; FBERG; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50121-2017Plynulé ladenie mechanickej sústavy aplikáciou inteligentnej pneumatickej spojkyZASTAVENÉTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50122-2017Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorovýZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50123-2017Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový s tlmiacou jednotkou ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50124-2017Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový s hydraulickou tlmiacou komorou ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50125-2017Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový s tlmiacou komorouZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2017PUV 50129-2017Zberná nádoba vodnej steny s prelivovou hranouZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50011-2018Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vodyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50013-2018Hydrologické zariadenie pre zachytávanie a využívanie zrážkových vôd z plochých striech na požiarne účelyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50016-2018Spôsob zneškodňovania a zhodnocovania azbestocementovej strešnej krytinyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50021-2018Spôsob riadenia antagonistického aktuátora s pretlakovými pneumatickými umelými svalmiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50028-2018Zariadenie na meranie účinnosti fotovoltického panelu v závislosti od jeho umiestnenia alebo orientácie a spôsob meraniaZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50035-2018Zariadenie na detekciu polohy zdroja žiarenia senzorovou maticouZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF; FVT; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50037-2018Integrovaný rotačný pohon na báze pneumatických umelých svalovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50045-2018Kompenzátor klopného momentu stavebnej miešačkyZASTAVENÉTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50047-2018Filter s funkciami príslušnosti a exponenciálnym zabúdanímZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50048-2018Samosvorný západkový vidlicový kľúčZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50053-2018Viacúčelová turbína na plyn a vodné toky s malým prietokom a veľkým spádom IIZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50061-2018Vibrácie pohlcujúca kľuka pre uchytenie rotora vodnej turbínyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50062-2018Vodná turbína pre aplikácie v potrubiachZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50065-2018Skúšobné zariadenie pre dopravné pásy hadicových dopravníkov na meranie ich materiálových charakteristík pomocou multiaxiálneho tlakuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50068-2018Akumulátor tepla pre spaľovací motorZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50070-2018Prípravok na uchytenie tenkých telies v čeľustiach trhacieho strojaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50075-2018Komplementárny ventilový spoj s prechodným tesniacim prvkomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50076-2018Výstražné zariadenie signalizujúce vstup chodca na plochu vozovkyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF; FBERG; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50078-2018Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelovZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG; FU
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50087-2018Systém riadenia teploty objektov so slučkami regulácie stavových veličínZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50091-2018Impaktné kladivo s vnútorným impaktoromZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50092-2018Spaľovací priestor pre redukciu emisií spaľovacích motorovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50094-2018Systém pre meranie riadiacich parametrov spaľovacieho procesu motoraZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50107-2018Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50110-2018Modulárny mikropásikový senzor s paralelne zapojenou segmentovou štruktúrou na flexibilnom substráteZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50117-2018Systém hybridných unifikovaných akumulátorov pre elektromobilyZASTAVENÉTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50118-2018Pákové nožnice s excentromZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50121-2018Prebíjací projektil s vnútorným impaktoromZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF; FVT; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50122-2018Komínový výmenník tepla spalinových plynovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50123-2018Zariadenie na reguláciu uhla natočenia integrovaného pohonu s fluidnými svalmi regulátorom s inverznou nelinearitouZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50124-2018Zariadenie na riadenie integrovaného pohonu na báze fluidných svalov ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50126-2018Optoelektronický vizuálny systém monitorovania stavu podvozku lietadlaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50137-2018Zariadenie s vertikálne limitovaným posuvom baranidla na skúšanie dopravníkových pásovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50139-2018Zásobníkový ohrievač vody so stratifikátoromZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50140-2018Elektromechanické zariadenie s posuvným baranidlom na skúšanie dopravníkových pásovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG; FVT; SjF; FEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50141-2018Systém hybridných unifikovaných akumulátorov pre elektromobilyZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50142-2018Adaptívna lanová kupola Geigerovho typu s akčnými prvkamiZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50143-2018Adaptívna lanová kupola Kiewittovho typu s akčnými prvkamiZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50144-2018Adaptívna lanová kupola Levyho typu s akčnými prvkamiZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50145-2018Adaptívna membránová konštrukcia v tvare hyperbolického paraboloidu so štyrmi akčnými prvkamiZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50146-2018Adaptívna tensegrity doska s akčnými prvkami vytvorená z modulov v tvare dvojitých ihlanovZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50147-2018Adaptívna tensegrity doska s akčnými prvkami vytvorená z modulov v tvare zrezaného ihlanaZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50148-2018Adaptívny tensegrity modul v tvare zrezaného ihlana so štyrmi akčnými prvkamiZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50149-2018Adaptívny tensegrity nosník s akčnými prvkami vytvorený z modulov v tvare zrezaného ihlanaZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2018PUV 50150-2018Adaptívny tensegrity oblúk s akčnými prvkami vytvorený z modulov v tvare dvojitých ihlanovZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50008-2019Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia upraveným dronomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50009-2019Kontajner s výklopným vekom na sypký a kusový materiálZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF; FVT; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50014-2019Stojan na autonómne meranie vibrácií ručného náradiaZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50015-2019Zariadenie na meranie súčiniteľa tepelnej vodivosti tekutých materiálovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50019-2019Merací stôl pre snímanie nízkofrekvenčných magnetických polí objektovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF; SjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50022-2019Artikulovaný paralelný zberačZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50029-2019Kontajner na sypký a kusový materiál s výklopným vekom s pravouhlým ramenomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF; FVT; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50040-2019Zariadenie pre riadenie sklzu identifikovaním magnetického poľa prvkov asynchrónneho motora s frekvenčným meničomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF; LF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50042-2019Merací prípravok na meranie dĺžkových rozmerov nehybných objektov pomocou laserového interferometraZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50047-2019Konštrukcia fotovoltického panela so šikmo upevnenými fotovoltickými článkami pre vertikálne inštalácieZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50051-2019Riadenie štvorosového robota využitím mikrokontroléra ATmega2560ZASTAVENÉTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50054-2019Skúšobný prípravok na uchytenie plochých tenkostenných telies v čeľustiach trhacieho strojaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF; FVT; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50055-2019Monitorovacie zariadenie sledovania stavu podvozku lietadla s bezdrôtovým prenosom signáluZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50056-2019Zariadenie výškovky lietadla s aerodynamickými krídelkamiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50059-2019Konštrukcia medziokennej izolačnej vložky s fotovoltickými článkamiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50069-2019Rozdeľovacia tryska spaľovacieho vzduchu pre kotly na drvené tuhé palivo nízkeho výkonuZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFMMR
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50071-2019Variabilný homogenizačný systém pre redukciu emisií spaľovacích motorovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50074-2019Riadenie štvorosového robota využitím mikrokontroléra ATmega2560ZAMIETNUTÁTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50077-2019Systém pneumatického fázovania spaľovania pre redukciu emisií spaľovacích motorovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50080-2019Automatizované zariadenie na prisúvanie a odsúvanie kontaktov dotykových snímačovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50084-2019Zariadenie a postup identifikovania chýb rotačných elektrických strojov magnetickým poľom do 250 HzZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKE; TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., PrešovSjF; LF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50094-2019Kompozitná fréma pre špeciálne CNC strojeZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50097-2019Univerzálna modulárna sústava pre meranie magnetickej indukcie s valcovými snímačmiZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF; SjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50100-2019Inšpekčný robot lezúci po komínovom rebríkuZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 50107-2019Systém monitorovania stupňa vonkajšieho znečistenia v priemyselnom prostredí a spôsob výroby meracieho senzoraZAPÍSANÝPLATNÝTUKE; Ústav geotechniky SAVFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 17-2020Personalizovaná zdravotnícka pomôcka a spôsob jej prípravyZAPÍSANÝPLATNÝTUKE; JUHAMED s.r.o.SjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50003-2020Zariadenie na meranie hysterézy mechanizmu poháňaného fluidnými svalmi v multiparalelnom zapojeníZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50007-2020Konštrukcia pevnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkamiZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50010-2020Zariadenie na diaľkové monitorovanie svetelnotechnických parametrov životného prostredia upraveným dronomZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50011-2020Zariadenie na meranie reakčného času pri multitaskingových úloháchZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50012-2020Viacúrovňový hierarchicky konfigurovaný boxZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50017-2020Edukačný súborZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50019-2020Konštrukcia posuvnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkamiZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50027-2020Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalovZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50028-2020Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka na dne obaluZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50034-2020Tlačová hlava s extruderom pre dávkovanie termoplastického materiáluZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50035-2020Zariadenie pre monitorovanie prietoku infúzneho roztoku a hodnôt krvného tlakuZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
DIZAJNSK2020PD 54-2020Kazeta do viacúrovňového hierarchicky konfigurovaného boxuZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
PATENTSK2019PP 50066-2019Zariadenie na reguláciu uhla natočenia integrovaného pohonu s fluidnými svalmi regulátorom s inverznou nelinearitouZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2020PP 8-2020Personalizovaná zdravotnícka pomôcka a spôsob jej prípravyUDELENÝPLATNÝTUKE; JUHAMED s.r.o.SjF
PATENTSK2020PP 50001-2020Konštrukcia medziokennej izolačnej vložky s fotovoltickými článkamiZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2020PP 50002-2020Konštrukcia fotovoltického panela so šikmo upevnenými fotovoltickými článkami pre vertikálne inštalácieZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2020PP 50007-2020Zariadenie na meranie reakčného času pri multitaskingových úloháchZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKELF
PATENTSK2020PP 50014-2020Prebíjací projektil s vnútorným impaktoromZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKELF; FVT; FBERG
PATENTSK2020PP 50018-2020Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka typ AZVEREJNENÁTUKELF
PATENTSK2020PP 50021-2020Zariadenie pre monitorovanie prietoku infúzneho roztoku a hodnôt krvného tlakuZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2010PUV 125-2010Spôsob nedeštruktívneho merania vnútorných rádiusov krúžkov ložískZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2012PUV 66-2012Filter s funkciami príslušnostiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50077-2016Redukčná prevodovka s článkovou spojkou a vyvažovacím segmentomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50078-2016Redukčná prevodovka s rúrkovou spojkou a vyvažovacím segmentomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50097-2016Redukčná prevodovka s dvoma vlnovcami ZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50098-2016Systém identifikácie dynamiky planárneho manipulátora na báze pneumatických umelých svalovZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50053-2020Signalizátor prítomnosti chodcov na vozovkeZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50056-2020Kladivo s ťažkým impaktoromZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50059-2020Konštrukcia pevnej horizontálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkamiZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50062-2020Zariadenie pre zvýšenie bezpečnosti osôb s epilepsiouZAPÍSANÝPLATNÝTUKESJF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50069-2020Skúšobné zariadenie na testovanie snímačovZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50073-2020Sklonný tribometer na meranie statického a dynamického koeficienta treniaZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50075-2020Zariadenie na núdzovú umelú pľúcnu ventiláciuZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50078-2020Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)ZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50079-2020Dvojčlánkový efektor na báze biomechaniky prstaZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORCZ2018PUV 2018-35019Zariadenie pre meranie reakčného časuZAPÍSANÝZANIKNUTÝČeské vysoké učení technické v Praze; TUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORCZ2016PUV 2016-497Náplň propustné reaktivní bariéry pro sanaci znečištěné podzemní vody a způsob její aplikace ZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFMMR
ÚŽITKOVÝ VZORCZ2016PUV 2016-32703Zařízení pro dekontaminaci podzemních vod kontaminovaných těžkými kovyZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFMMR
PATENTSK2020PP 50026-2020Kontajner na sypký a kusový materiál s výklopným vekom s pravouhlým ramenomZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKELF; FVT; FBERG
PATENTSK2020PP 50027-2020Spomalenie procesu alkoholového kvasenia tienením lokálneho magnetického poľaUDELENÝPLATNÝTUKE; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachSjF; LF
PATENTSK2020PP 50036-2020Zariadenie pre zvýšenie bezpečnosti osôb s epilepsiouZVEREJNENÁTUKESjF
PATENTSK2020PP 50037-2020Elektromechanické zariadenie s posuvným baranidlom na skúšanie dopravníkových pásovZVEREJNENÁTUKEFBERG; FVT; SjF; FEI
PATENTSK2020PP 50043-2020Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia upraveným dronomZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2020PP 50046-2020Komínový výmenník tepla spalinových plynovZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
PATENTSK2013PP 50050-2013Diskrétny váhový spriemerňovač signáluUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2012PUV 47-2012Diskrétny váhový spriemerňovač signáluZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50104-2016Redukčná prevodovka s vlnovcom a predĺženým výstupným hriadeľomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 50106-2016Redukčná prevodovka s článkovou spojkou a predĺženým vstupným hriadeľomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50094-2020Regulačný transformátor s dvojvrstvovým výstupným vinutímZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50095-2020Koncentrátorový solárny ohrievač segmentových akumulátorov teplaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50097-2020Pohon elektromobilu na rotáciu okolo zvislej osiZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTSK2015PP 50038-2015Dopravníkový systém s integrovaným dynamickým osvetlením na využitie v strojovom videníZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
DIZAJNSK2020PD 98-2020Prístrešok pre nabíjaciu stanicu elektrokolobežiekZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
DIZAJNSK2020PD 99-2020Segmentový akumulátor teplaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
PATENTSK2020PP 50051-2020Modulárny asistent montáže ultraľahkých lietadielZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50098-2020Modulárny asistent montáže ultraľahkých lietadielZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
PATENTSK2020PP 50052-2020Ručné záchranárske a vyslobodzovacie náradie na páčenie, ohýbanie, prerážanie dier pre pravákovUDELENÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50102-2020Ručné záchranárske a vyslobodzovacie náradie na páčenie, ohýbanie, prerážanie dier pre pravákovZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50106-2020Elektronický obvod ústredného regulačného člena analógového regulátora neceločíselného ráduZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50107-2020Zariadenie na údržbu solárnej techniky upraveným dronomZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50109-2020Zariadenie na fragmentáciu veľkorozmerných nádob valcového tvaruZAPÍSANÝPLATNÝTUKE; VUJE, a.s.SjF
PATENTSK2020PP 50055-2020Zariadenie na fragmentáciu veľkorozmerných nádob valcového tvaruZVEREJNENÁTUKE; VUJE, a.s.SjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50110-2020Zariadenie na rezanie rúrok vo zväzku bez dodatočného upnutiaZAPÍSANÝPLATNÝTUKE; VUJE, a.s.SjF
PATENTSK2020PP 50056-2020Konštrukcia pevnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkamiZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2020PP 50057-2020Zariadenie na diaľkové monitorovanie svetelnotechnických parametrov životného prostredia upraveným dronomZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2020PP 50058-2020Konštrukcia posuvnej vertikálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkamiZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50113-2020Motorové krídlo s vrtuľovým prstencom s dýzouZASTAVENÉTUKELF; FVT
DIZAJNSK2020PD 129-2020Prefabrikovaný betónový nosník s tuhou oceľovou výstužouZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
PATENTSK2020PP 50059-2020Multifunkčný fotovoltický mobilný modul na modulárne sústavyZVEREJNENÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50114-2020Multifunkčný fotovoltický mobilný modul na modulárne sústavyZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2020PP 50060-2020Batériový modul na mobilné modulárne fotovoltické sústavyZVEREJNENÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50115-2020Batériový modul na mobilné modulárne fotovoltické sústavyZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50116-2020Prefabrikovaný spriahnutý nosníkZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
PATENTSK2020PP 50063-2020Výkonová riadiaca jednotka padáka s nosným rámom záťažeZVEREJNENÁTUKELF; FVT; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50119-2020Inteligentný spomaľovací prah pre pozemné komunikácieZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTSK2020PP 50065-2020Konštrukcia pevnej horizontálnej clony na fasáde budovy s fotovoltickými článkamiZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2020PP 50066-2020Spôsob filtrovania signálov využitím funkcií príslušnosti a exponenciálneho zabúdaniaZVEREJNENÁTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50122-2020Zariadenie na pevné uchytenie vzorky dopravného pásu pri skúškach jeho rázovej odolnostiZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG; FVT
DIZAJNSK2016PD 3-2016Zariadenie na dodatočné vytvorenie otvorov pre inštalačné rozvody bez porušenia povrchu stavebnej konštrukcieZAPÍSANÝPLATNÝTUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50125-2020Prípravok na kontrolu rotačných komponentov vírivými prúdmi s kompenzáciou efektu oddialeniaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50126-2020Prípravok na kontrolu tolerancie kruhových výrobkov vírivými prúdmiZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50127-2020Tvárniaci nástroj s grafitovými vložkami na zvýšenie mazacieho efektuZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTSK2020PP 50067-2020Tvárniaci nástroj s grafitovými vložkami na zvýšenie mazacieho efektuZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2020PP 50068-2020Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu, spôsob jeho výroby a použitieUDELENÝPLATNÝTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50128-2020Antioxidačný náter štvorzložkového oxidu a jeho použitieZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
PATENTSK2020PP 50070-2020Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiálochUDELENÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50132-2020Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiálochZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2020PP 50072-2020Prietokový stabilizátor tlaku vodíka s teplotným manažmentomZVEREJNENÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50133-2020Prietokový stabilizátor tlaku vodíka s teplotným manažmentomZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50134-2020Motorové krídlo s vrtuľovým prstencom s dýzouZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF; FVT
PATENTSK2020PP 50073-2020Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosóluZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50137-2020Energetický úsporná pneumatická pohonná jednotka pre pneumobilZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2020PP 50076-2020Malý prúdový motor s prstencovou vložkou plynovej turbínyUDELENÝPLATNÝTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50140-2020Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosóluZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2020PUV 50143-2020Malý prúdový motor s prstencovou vložkou plynovej turbínyZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
PATENTSK2015PP 50039-2015Systém regulácie teploty vody kotlov na báze hybridného PID-imunitného regulátora s nelineárnou rozdeľovacou funkciouUDELENÝZANIKNUTÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50005-2021Spojler pre aktívne riadenie energie voľných vírov na krídle lietadlaZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
PATENTSK2021PP 50004-2021Výstražné zariadenie signalizujúce vstup chodca na plochu vozovkyZVEREJNENÁTUKESjF; FBERG; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50010-2021Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov s rozšíreným rozsahom teplôtZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50013-2021Montážne zariadenie bedrových popruhovZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2021PP 50006-2021Kladivo s ťažkým impaktoromZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2021PP 50008-2021Zariadenie s vertikálne limitovaným posuvom baranidla na skúšanie dopravníkových pásovZVEREJNENÁTUKEFBERG
PATENTSK2021PP 50010-2021Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické poleZVEREJNENÁTUKE; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50016-2021Behaviorálna aréna na výskum odozvy organizmov na stimulujúce elektromagnetické poleZAPÍSANÝPLATNÝTUKE; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50018-2021Spôsob automatizovaného učenia hĺbkových neurónových sietí pomocou virtuálnych 3D modelovZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTSK2021PP 50011-2021Monitorovacie zariadenie stavu podvozku lietadla s bezdrôtovým prenosom signáluZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKELF; FVT
OCHRANNÁ ZNÁMKASK2021POZ 835-2021EGIDAZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2015PP 50085-2015Reléovo-proporcionálno-integračno-derivačný ústredný člen regulátora s oneskorenímZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
OCHRANNÁ ZNÁMKAEU2020EUTM 018364162ULYSSEUS EUROPEAN UNIVERSITYZAPÍSANÝPLATNÝUNIVERSIDAD DE SEVILLA, Spain
Université Côte d'Azur; Università degli Studi di Genova; TUKE; MCI | The Entrepreneurial School; Haaga-Helia Global Education Services Oy
PATENTSK2021PP 50015-2021Zariadenie na údržbu solárnej techniky upraveným dronomZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2016PUV 87-2016Valčeková stolica na meranie normálových kontaktných síl pásového dopravníkaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG; FVT; SjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2015PUV 165-2015Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníkaZAPÍSANÝZANIKNUTÝIng. Peter Michalik, PhD.; TUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50032-2021Mechanické počítadlo s integrovaným pohonom kotúčov krokovými motormiZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFEI
PATENTSK2021PP 50020-2021Prútová zostava so snímačmi na identifikáciu parametrov bezposádkových prostriedkovZVEREJNENÁTUKELF
PATENTSK2021PP 50021-2021Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka na chlopni obaluZVEREJNENÁTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50036-2021Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka na chlopni obaluZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50037-2021Dvojrozmerne zahnuté aerodynamické krídelkáZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF; FVT
PATENTSK2021PP 50023-2021Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalovUDELENÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTSK2021PP 50024-2021Zariadenie na meranie hysterézy mechanizmu poháňaného fluidnými svalmi v multiparalelnom zapojeníUDELENÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTSK2021PP 50025-2021Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)UDELENÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50039-2021Zostava fotovoltického panela s vyhrievaním pre zimné obdobieZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50042-2021Nočný signalizátor prítomnosti elektrického vedenia pre nízko letiace strojeZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF; FVT
PATENTPL2019P.429122Urządzenie do rehabilitacji rękiUDELENÝPLATNÝPOLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów, PL; TUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50048-2021Modulárna mobilná bunkaZAPÍSANÝPLATNÝMgr. art. Monika Rusinková; TUKEFVT
PATENTSK2021PP 50036-2021Regulačný transformátor s dvojvrstvovým výstupným vinutímZVEREJNENÁTUKELF; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50052-2021Prípravok na upínanie vzoriek dezintegrovaných pulzujúcim vodným prúdom a rotačný stojanZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTSK2021PP 50038-2021Zariadenie na meranie netesností tvárovej polmasky do prietoku vzduchu 50 ml/sZVEREJNENÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50058-2021Zariadenie na meranie netesností tvárovej polmasky do prietoku vzduchu 50 ml/sZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
DIZAJNSK2012PD 56-2012Vaňa plochého kvapalinového solárneho kolektoraZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2012PD 55-2012Absorbér plochého kvapalinového solárneho kolektoraZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2012PD 34-2012NosníkZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKESvF
DIZAJNSK2012PD 20-2012Kondenzátor tepelnej trubice vákuového trubicového solárneho kolektoraZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2014PD 51-2014Dendritický výmenník teplaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2014PD 50-2014Artikulovaný solárny kolektorZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2016PD 63-2016Diagonálna penová doska výmenníka tepla s pomocným rozdeľovačom - zberačomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2016PD 64-2016Penová doska výmenníka tepla s odsadeným rozdeľovačom - zberačomZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2016PD 65-2016Diagonálna penová doska výmenníka teplaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2016PD 66-2016Dvojosovo tvarovaná penová doska výmenníka teplaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2016PD 67-2016Jednoosovo tvarovaná penová doska výmenníka teplaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2016PD 68-2016Penová doska výmenníka teplaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2016PD 69-2016Dvojosovo tvarovaná symetrická penová doska výmenníka teplaZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2021PD 77-2021Manipulačná tyčZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2021PD 78-2021Manipulátor segmentových akumulátorov teplaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2021PD 79-2021Modifikovaný segmentový akumulátor teplaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50064-2021Modifikovaný držiak nosníka koncentrátorového solárneho ohrievača segmentových akumulátorov teplaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50065-2021Univerzálne monitorovacie zariadenie na sledovanie kritických nárazovZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50067-2021Tlačová hlava pre kompozitnú aditívnu výrobu na rameno robotaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50075-2021Viacúčelové madlo na posilňovanie pažeZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2019PUV 133-2019Spôsob merania rýchlosti pomocou sondy celkovej energieZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKELF
PATENTSK2021PP 50052-2021Zostava fotovoltického panela s vyhrievaním pre zimné obdobieZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKEFVT
PATENTEP2021EP21203183.5 Zariadenie na fragmentáciu veľkorozmerných nádob valcového tvaruZVEREJNENÁTUKE; VUJE, a.s.SjF
PATENTEP2021EP21203193.4 Zariadenie na rezanie rúrok vo zväzku bez dodatočného upnutiaUDELENÝPLATNÝTUKE; VUJE, a.s.SjF
PATENTSK2021PP 50054-2021Zariadenie na pevné uchytenie vzorky dopravného pásu pri skúškach jeho rázovej odolnostiZVEREJNENÁTUKEFBERG; FVT
PATENTSK2021PP 50055-2021Systém tepelného riadenia spaľovacieho procesu homogénnej zmesi s využitím duálneho vstrekovaniaZVEREJNENÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50082-2021Variabilný vstrekovací systém pre redukciu emisií spaľovacích motorovZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2021PP 50056-2021Prenosná senzorická jednotkaZVEREJNENÁTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50083-2021Prenosná senzorická jednotkaZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50084-2021Zariadenie na skúšanie banských dopravníkových pásovZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50086-2021Kalibračné zariadenie etalónu dĺžkyZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2021PP 50059-2021Spôsob merania rýchlosti pomocou sondy celkovej energieZVEREJNENÁTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50087-2021Prípravok na upínanie vzoriek dezintegrovaných pulzujúcim vodným prúdom ZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50088-2021Rotačný stojanZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2021PUV 50089-2021Kompaktný viacrotorový veterný agregátZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
PATENTSK2016PP 50005-2016Transformátor s podvojným výstupným vinutímZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2014PUV 50012-2014Transformátor s podvojným výstupným vinutímZAPÍSANÝZANIKNUTÝTUKEFVT
PATENTSK2021PP 50062-2021Zariadenie na meranie magneto-dielektrických vlastností tenkých dielektrických vrstiev a systém obsahujúci toto zariadenieZVEREJNENÁTUKE; Ústav experimentálnej fyziky SAVFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50004-2022Prípravok na fixáciu tenkostenných materiálov pre tvorbu spojovZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2022PP 50002-2022Bioreaktor na kontinuálnu výrobu bioplynu z kvapalného biosubstrátuZVEREJNENÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50005-2022Bioreaktor na kontinuálnu výrobu bioplynu z kvapalného biosubstrátuZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2022PP 50004-2022Kalibračné zariadenie etalónu dĺžkyZVEREJNENÁTUKESjF
PATENTSK2022PP 50005-2022Pohon elektromobilu na rotáciu okolo zvislej osiZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2022PP 50006-2022Motorové krídlo s vrtuľovým prstencom s dýzouZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKELF; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50010-2022Zariadenie na meranie statických charakteristík snímača na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)ZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTSK2022PP 50007-2022Tepelná poistka sprinklerovej hlavice na báze poistky z neodýmuZVEREJNENÁTUKELF; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50011-2022Tepelná poistka sprinklerovej hlavice na báze poistky z neodýmuZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50012-2022Nákladný železničný vagón s lamelovými bočnými stenamiZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50013-2022Železničný vagón s elektronickou kontrolou hmotnosti, vibrácií a technického stavu nákladuZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTSK2022PP 50009-2022Zariadenie na skúšanie banských dopravníkových pásovZVEREJNENÁTUKEFBERG; FVT
PATENTSK2022PP 50010-2022Prípravok na upínanie vzoriek dezintegrovaných pulzujúcim vodným prúdom ZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2022PP 50011-2022Rotačný stojanZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2022PP 50015-2022Spojler pre aktívne riadenie energie voľných vírov na krídle lietadlaZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKELF
PATENTSK2022PP 50018-2022Nočný signalizátor prítomnosti elektrického vedenia pre nízko letiace strojeZASTAVENÉTUKELF; FVT
PATENTSK2022PP 50019-2022Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov s rozšíreným rozsahom teplôtZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2022PP 50020-2022Kazeta na rozšírenie možností merania sypkých materiálov v impedančnej trubiciZASTAVENÉTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50024-2022Kazeta na rozšírenie možností merania sypkých materiálov v impedančnej trubiciZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50026-2022Prípravok na meranie tepelnej vodivosti kvapalín pri rôznych teplotáchZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFEI
DIZAJNSK2022PD 27-2022Prípravok na meranie tepelnej vodivosti kvapalín pri rôznych teplotáchZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFEI
PATENTEP2022EP21716564.6 Personalizovaná zdravotnícka pomôcka a spôsob jej prípravyZVEREJNENÁTUKE; JUHAMED s.r.o.SjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50031-2022Zariadenie na merané plnenie testovacích kaziet sypkými materiálmiZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2022PP 50022-2022Zariadenie na merané plnenie testovacích kaziet sypkými materiálmiZVEREJNENÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50032-2022Optické zariadenie na bezkontaktnú kontrolu nosných oceľových lánZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG; SjF
PATENTSK2022PP 50023-2022Nočný signalizátor prítomnosti elektrického vedenia pre nízko letiace strojeZVEREJNENÁTUKELF; FVT
PATENTSK2022PP 50024-2022Kazeta na rozšírenie možností merania sypkých materiálov v impedančnej trubici a spôsob jej použitiaZVEREJNENÁTUKESjF
PATENTSK2022PP 50025-2022Dvojrozmerne zahnuté aerodynamické krídelkáZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKELF; FVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50037-2022Polovodičová súčiastka (varistor) vyrobená zo ZnO získaného recykláciou priemyselných odpadovZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFMMR; FEI
PATENTSK2022PP 50027-2022Modulárna mobilná bunkaZVEREJNENÁMgr. art. Monika Rusinková; TUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50041-2022Výstražný systém ochrany vrtuľníkaZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
DIZAJNSK2022PD 55-2022Dvojitá spriahovacia lištaZASTAVENÉIng. Patrícia Vaňová; TUKESvF
DIZAJNSK2022PD 56-2022Dvojitá spriahovacia lištaZAPÍSANÝPLATNÝIng. Patrícia Vaňová; TUKESvF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50046-2022Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu centralizovaných vetracích systémovZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50047-2022Zariadenie na vyhodnocovanie parametrov nízkofrekvenčného magnetického poľa elektrických mobilných zdrojov a postup meraniaZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF; SjF
PATENTSK2022PP 50032-2022Zariadenie na vyhodnocovanie parametrov nízkofrekvenčného magnetického poľa elektrických mobilných zdrojov a postup meraniaZVEREJNENÁTUKELF; SjF
PATENTSK2022PP 50034-2022Nákladný železničný vagón s lamelovými bočnými stenamiZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2022PP 50035-2022Železničný vagón s elektronickou kontrolou hmotnosti, vibrácií a technického stavu nákladuZVEREJNENÁTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50050-2022Zariadenie pre určenie individuálnej CO2 stopy a ďalších emisií v rámci leteckého výcvikuZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
PATENTSK2022PP 50038-2022Zariadenie na rotáciu obrobkov pri elektroerozívnom obrábaní drôtovou elektródouZVEREJNENÁTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50056-2022Zariadenie na rotáciu obrobkov pri elektroerozívnom obrábaní drôtovou elektródouZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50060-2022Zariadenie na riadenie externého núteného chladenia SMA pohonuZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50062-2022Predná vidlica s riadidlami pre elektro motocykle alebo elektro kolobežkyZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTSK2022PP 50043-2022Polovodičová súčiastka (varistor) vyrobená zo ZnO získaného recykláciou priemyselných odpadovZVEREJNENÁTUKEFMMR; FEI
PATENTSK2022PP 50045-2022Jednotaktový motor na vstrekované uhľovodíkové paliváZVEREJNENÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50078-2022Jednotaktový motor na vstrekované uhľovodíkové paliváZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2022PP 50047-2022Zariadenie pre minimalizovanie ohrození rotujúcimi feromagnetickými a elektrickými prvkamiZVEREJNENÁTUKESjF; LF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50082-2022Zariadenie pre minimalizovanie ohrození rotujúcimi feromagnetickými a elektrickými prvkamiZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF; LF
PATENTSK2022PP 50048-2022Systém spaľovacej komory s využitím kompresného efektu plameňa a duálnej hustoty palivaZVEREJNENÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50084-2022Systém pre zvýšenie efektivity spaľovacieho procesu homogénnej zmesiZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2022PP 50049-2022Výfukový systém pre aplikáciu kompresného zapaľovania homogénnej zmesiZVEREJNENÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50085-2022Rezonančný expanzný systém pre znižovanie emisií spaľovacích motorovZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2022PP 50050-2022Predná vidlica s riadidlami pre elektro motocykle alebo elektro kolobežkyZVEREJNENÁTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50087-2022Aditívum do ohrevných sústav s kvapalinovým obehomZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50088-2022Prostriedok na uvoľňovanie upchatých potrubíZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
PATENTSK2022PP 50053-2022Spôsob čistenia odpadovej vody z premývania oceliarenských úletovZVEREJNENÁTUKEFMMR
ÚŽITKOVÝ VZORCZ2022PUV 2022-40451Přípravek pro upínání vzorků dezintegrovaných pulzujícím vodním proudemZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTEP2022EP22207748.9Prípravok na upínanie vzoriek dezintegrovaných pulzujúcim vodným prúdom ZVEREJNENÁTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50091-2022Pružný kovový zberač pre elektrické stroje a prístroje s kontaktmi vo forme uhlíkových kiefZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT; LF
PATENTSK2022PP 50061-2022Zapojenie obvodu univerzálneho stabilného regulátora dynamického systémuV KONANÍTUKEFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50100-2022Kužeľové madlo na posilňovanie pažeZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50101-2022Fixátor diviačej trofejeZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
DIZAJNSK2022PD 99-2022Fixátor diviačej trofejeZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2022PP 50067-2022Zariadenie na meranie individuálnej psychofyziologickej záťaže letového inštruktoraV KONANÍTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50102-2022Zariadenie na meranie individuálnej psychofyziologickej záťaže letového inštruktoraZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50103-2022Rektifikačná fixačná podložkaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
PATENTSK2022PP 50069-2022Spôsob tepelného spracovania materiálov s riadením priestorového usporiadaniaV KONANÍTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2022PUV 50104-2022Spôsob tepelného spracovania materiálov s riadením priestorového usporiadaniaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
PATENTWO2013SK2013/000003METHOD OF DISPOSAL OF CYANOBACTERIA IN STAGNANT WATERS AND EQUIPMENT FOR ITS IMPLEMENTATIONZVEREJNENÁTUKE; Centrum vedecko-technických informácií SRSjF
PATENTEP2013EP13715778.0METHOD OF DISPOSAL OF CYANOBACTERIA IN STAGNANT WATERS AND EQUIPMENT FOR ITS IMPLEMENTATIONZVEREJNENÁ; ZASTAVENÉTUKE; Centrum vedecko-technických informácií SRSjF
PATENTWO2015ES2015/070410 EMBEDDED SENSOR FOR THE CONTINUOUS MEASUREMENT OF MECHANICAL RESISTANCE IN STRUCTURES MADE FROM CEMENTITIOUS MATERIAL, METHOD FOR PRODUCING THE SENSOR, AND SYSTEM AND METHOD FOR THE CONTINUOUS MEASUREMENT OF MECHANICAL RESISTANCE IN STRUCTURES MADE FROM CEMENTITIOUS MATERIALS ZVEREJNENÁConsejo Superior de Investigaciones Científicas; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; TUKE; All World Certificacion, S.L. SvF
PATENTUS202217/793,563 Personalizovaná zdravotnícka pomôcka a spôsob jej prípravyV KONANÍTUKE; JUHAMED s.r.o.SjF
PATENTWO2021SK2021/050002Personalizovaná zdravotnícka pomôcka a spôsob jej prípravyZVEREJNENÁTUKE; JUHAMED s.r.o.SjF
PATENTWO2022SK2022/050009Zariadenie na meranie magneto-dielektrických vlastností tenkých dielektrických vrstiev a systém obsahujúci toto zariadenieV KONANÍTUKE; Ústav experimentálnej fyziky SAVFEI
PATENTSK2023PP 50004-2023Zariadenie na núdzovú umelú pľúcnu ventiláciuZVEREJNENÁ; ZAMIETNUTÁTUKESjF
PATENTSK2023PP 50007-2023Zariadenie na testovanie predispozícií pilota-operátora malého lietajúceho bezpilotného prostriedkuV KONANÍTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50006-2023Zariadenie na testovanie predispozícií pilota-operátora malého lietajúceho bezpilotného prostriedkuZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
PATENTSK2023PP 50011-2023Zariadenie pre určenie individuálnej CO2 stopy a ďalších emisií v rámci leteckého výcvikuZVEREJNENÁTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50020-2023Zariadenie na meranie individuálnej psychofyziologickej záťaže riadiaceho letovej prevádzkyZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
PATENTSK2023PP 50018-2023Zariadenie na meranie individuálnej psychofyziologickej záťaže riadiaceho letovej prevádzkyV KONANÍTUKELF
DIZAJNSK2023PD 28-2023Rektifikačná konzolaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2023PD 29-2023Rektifikačná konzola s výškovým nastavenímZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
PATENTWO2022SK2022/050012Spôsob objemového sinterovania práškových materiálovV KONANÍTUKEFVT
PATENTSK2023PP 50024-2023Spôsob zastavenia trhliny vo vodivej vrstve mikroštruktúry a/alebo nanoštruktúry elektrického a/alebo elektronického prvku a zariadenie na jeho vykonávanieV KONANÍTUKE; Ústav stavebníctva a architektúry SAVFVT
PATENTSK2023PP 50033-2023Aerodynamická pomôcka na rýchlostné lyžovanie a spôsob jej výrobyZVEREJNENÁTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50033-2023Aerodynamická pomôcka na rýchlostné lyžovanie a spôsob jej výrobyZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2023PP 50036-2023Pružný kovový zberač pre elektrické stroje a prístroje s kontaktmi vo forme uhlíkových kiefZVEREJNENÁTUKEFVT; LF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50040-2023Senzorická pamäťová hra s rozhodovacím členomZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
PATENTSK2023PP 50037-2023Zariadenie na výcvik riadiacich letovej prevádzky v leteckej frazeológiiV KONANÍTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50041-2023Zariadenie na výcvik riadiacich letovej prevádzky v leteckej frazeológiiZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
PATENTSK2023PP 50047-2023Dvojstupňový suchý filter na zachytávanie amoniaku zo vzduchuV KONANÍTUKEFBERG
PATENTSK2023PP 50048-2023Spôsob impregnácie exfoliovaného vermikulitu anorganickou kyselinouV KONANÍTUKEFBERG
PATENTSK2023PP 50050-2023Fixátor pre bioaditívne vyrobený skáfold kostného tkaniva a spôsob jeho prípravyZASTAVENÉTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50045-2023Fixátor pre bioaditívne vyrobený skáfold kostného tkaniva a spôsob jeho prípravyZASTAVENÉTUKESjF
PATENTEP2023EP23186076.1Fixátor pre bioaditívne vyrobený skáfold kostného tkaniva a spôsob jeho prípravyZASTAVENÉTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50048-2023Mobilné experimentálne antimikrobiálne zariadenieZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50049-2023Testovacie zariadenie fotokatalytickej účinnostiZAPÍSANÝPLATNÝTUKE; CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.SjF
PATENTSK2023PP 50051-2023Antimikrobiálne zariadenie na báze organických pigmentov fotokatalyticky aktívnych v oblasti viditeľného spektra svetlaV KONANÍTUKE; CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o.SjF
PATENTSK2023PP 50052-2023Laminárny boxV KONANÍTUKESjF
PATENTEP2023EP23181179.5Laminárny boxV KONANÍTUKESjF
PATENTUS202318/213,278Laminárny boxZASTAVENÉTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50050-2023Laminárny boxZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
PATENTSK2023PP 50053-2023Bioreaktor pre kultiváciu tkanív po aditívnej výrobeV KONANÍTUKESjF
PATENTEP2023EP23181173.8Bioreaktor pre kultiváciu tkanív po aditívnej výrobeV KONANÍTUKESjF
PATENTUS202318/213,279Bioreaktor pre kultiváciu tkanív po aditívnej výrobeZASTAVENÉTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50051-2023Bioreaktor pre kultiváciu tkanív po aditívnej výrobeV KONANÍTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50061-2023Monitorovacie zariadenie záchranných zložiekZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50062-2023Zariadenie na elektronickú kontrolu napnutia pasu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFVT; FEI; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50069-2023Integrovaný systém pre redukciu emisií spaľovacích motorovV KONANÍTUKESjF
PATENTSK2023PP 50066-2023Systém duálneho výfukového potrubia pre optimalizáciu spaľovacieho procesuV KONANÍTUKESjF
PATENTSK2023PP 50067-2023Metóda určenia potrebných dĺžok lán a postup predpínania lanových sietíV KONANÍTUKESvF
PATENTSK2023PP 50071-2023Pokročilý systém vstrekovania pre aplikáciu uhlíkovo neutrálnych palívV KONANÍTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50074-2023Konštrukčné riešenie pre spaľovanie homogénnej zmesiZAPÍSANÝPLATNÝTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50077-2023Odhodový adaptérZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50079-2023Zariadenie na meranie dynamiky sily pohonu typu Peano-HASEL pri izometrických podmienkachZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2023PP 50076-2023Zariadenie na meranie chybovosti pri výcviku a školení v rádiotelegrafiiV KONANÍTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50080-2023Zariadenie na meranie chybovosti pri výcviku a školení v rádiotelegrafiiZAPÍSANÝPLATNÝTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50081-2023Zariadenie na meranie únavového opotrebenia dopravného pásu pre potreby digitalizácieZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG; FVT
PATENTSK2023PP 50077-2023Držiak vodovodných batérií z kompozitného materiáluV KONANÍTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50082-2023Držiak vodovodných batérií z kompozitného materiáluZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50083-2023Zariadenie na dávkovanie sypkého materiálu pre kontinuálne dopravné zariadeniaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 170-2023Senzorický systém na monitorovanie tlaku vo vnútri protetického lôžka ZAPÍSANÝPLATNÝŽilinská univerzita v Žiline; TUKESjF
PATENTSK2023PP 50083-2023Merací systém na meranie dynamických zmien teploty v cylindrických mlecích komoráchV KONANÍTUKE; Ústav geotechniky SAVFEI
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50101-2023Kombinácia bezškálová skrutka - skrutkovačZVEREJNENÁTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50102-2023Senzorická hra s kvalitatívnym určovacím parametromZVEREJNENÁTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50104-2023Snímacie zariadenie formovacích síl na zbaľovanie dopravného pásuZVEREJNENÁTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50106-2023Meracia hexagonálna valčeková stolica pre digitálnu transformáciuZVEREJNENÁTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50107-2023Zariadenie na online diaľkovú inšpekciu dopravného pásu pre digitálnu transformáciuZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2023PP 50085-2023Odhlučnené valčeky kontinuálnych dopravných zariadeníV KONANÍTUKE; Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFVT; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2023PUV 50108-2023Odhlučnené valčeky kontinuálnych dopravných zariadeníV KONANÍTUKE; Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaFVT; FBERG
PATENTSK2023PP 50086-2023Snímacie zariadenie formovacích síl na zbaľovanie dopravného pásuV KONANÍTUKEFVT
PATENTSK2023PP 50087-2023Meracia hexagonálna valčeková stolica pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFBERG
PATENTSK2023PP 50088-2023Zariadenie na online diaľkovú inšpekciu dopravného pásu pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFVT
PATENTWO2023SK2023/050030Spôsob tepelného spracovania materiálov s riadením priestorového usporiadaniaZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2023PP 50089-2023Spôsob automatizovaného učenia hĺbkových neurónových sietí pomocou virtuálnych 3D modelovZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTEP2023EP23220778.7Reponačné a penetračné kliešte a externý fixátor pre zlomeniny dlhých kostíV KONANÍTUKESjF
PATENTSK2024PP 50002-2024Zariadenie na elektronickú kontrolu napnutia pasu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFVT; FEI; FBERG
PATENTSK2024PP 50003-2024Zariadenie na meranie únavového opotrebenia dopravného pásu pre potreby digitalizácieV KONANÍTUKEFBERG; FVT
PATENTSK2024PP 50004-2024Zariadenie na dávkovanie sypkého materiálu pre kontinuálne dopravné zariadeniaV KONANÍTUKEFVT
DIZAJNSK2024PD 5-2024Bezškálový lalokový skrutkovačZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2024PD 6-2024Teplovýmenný člen akumulátora tepla sacieho potrubia olejového čerpadlaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2024PD 7-2024Bezškálová riadiaca drážka skrutkyZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
DIZAJNSK2024PD 8-2024Teplovýmenný člen akumulátora tepla sacieho potrubia a telesa olejového čerpadlaZAPÍSANÝPLATNÝTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50006-2024Izokinetický hydraulický pristroj na meranie silyZVEREJNENÁTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50007-2024Motorové krídlo s vnútorným prstencom s dýzou a obtokovým prstencom s dýzouV KONANÍTUKEFVT; LF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50012-2024Prípravok na potlačenie vplyvu nežiadúcich faktorov pri nedeštruktívnom testovaní metódou vírivých prúdovZVEREJNENÁTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50025-2024Systém napínanej podpornej štruktúry pre 3D tlačV KONANÍTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50038-2024Zariadenie na výcvik ochrany informácií v rámci komplexnej bezpečnosti letiskaV KONANÍTUKELF
PATENTSK2024PP 50019-2024Zariadenie na výcvik ochrany informácií v rámci komplexnej bezpečnosti letiskaV KONANÍTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50039-2024Zariadenie na plynulú reguláciu rýchlosti dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov alebo meracích stendov pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFVT
PATENTSK2024PP 50020-2024Zariadenie na plynulú reguláciu rýchlosti dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov alebo meracích stendov pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFVT
PATENTEP2024EP24171389.0Method of treating a crack in the conductive layer of microstructure and/ or nanostructure of electrical and/or electronic element and device for its realizationV KONANÍTUKE; Ústav stavebníctva a architektúry SAVFVT
PATENTSK2024PP 50024-2024Snímacie zariadenie vibrácií rámu kontinuálnych dopravných systémov a meracích stojanov pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFVT; FBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50045-2024Snímacie zariadenie vibrácií rámu kontinuálnych dopravných systémov a meracích stojanov pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFVT; FBERG
PATENTSK2024PP 50025-2024Zariadenie na meranie hrúbky dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50046-2024Zariadenie na meranie hrúbky dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFVT
PATENTSK2024PP 50026-2024Zariadenie na snímanie natočenia dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50047-2024Zariadenie na snímanie natočenia dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciuV KONANÍTUKEFBERG
PATENTEP2024EP24176322.6Aerodynamická pomôcka na rýchlostné lyžovanie a spôsob jej výrobyV KONANÍTUKESjF
PATENTSK2024PP 50029-2024Mobilný dekontaminačný robot s robotickým ramenomV KONANÍTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50048-2024Mobilný dekontaminačný robot s robotickým ramenomV KONANÍTUKESjF
PATENTSK2024PP 50030-2024Tandemová trojhriadeľová osemstupňová sekvenčná prevodovkaV KONANÍTUKESjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50049-2024Tandemová trojhriadeľová osemstupňová sekvenčná prevodovkaV KONANÍTUKESjF
PATENTSK2024PP 50032-2024Zariadenie na meranie dynamiky sily pohonu typu Peano-HASEL pri izometrických podmienkachV KONANÍTUKEFVT
PATENTSK2024PP 50033-2024Zariadenie na riadenie externého núteného chladenia SMA pohonuZVEREJNENÁTUKEFVT
PATENTSK2024PP 50034-2024Zariadenie na meranie statických charakteristík snímača na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)V KONANÍTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50054-2024Pomocný vystreďovací čap na uľahčenie skladania krídel vetroňaV KONANÍTUKELF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50059-2024Aparatúra na recykláciu tvrdého zinku a spôsob recyklácie tvrdého zinkuV KONANÍTUKEFMMR
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50060-2024Monitorovacie a riadiace zariadenie pracovného prostrediaV KONANÍTUKESjF
PATENTSK2024PP 50039-2024Elektronický analógový regulátor neceločíselného rádu s pamäťovými prvkamiV KONANÍTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50067-2024Elektronický analógový regulátor neceločíselného rádu s pamäťovými prvkamiV KONANÍTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50069-2024Prijímač diaľkomerného systému DME pre spracovanie merných signálov v podmienkach úzkopásmového rušeniaV KONANÍTUKELF
PATENTSK2024PP 50042-2024Elektronický obvod kompenzátora neceločíselného rádu s pamäťovými prvkamiV KONANÍTUKEFBERG
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50072-2024Elektronický obvod kompenzátora neceločíselného rádu s pamäťovými prvkamiV KONANÍTUKEFBERG
PATENTSK2024PP 50043-2024Vysokoentropická zliatina na uskladnenie vodíkaV KONANÍTUKEFMMR; SjF
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50073-2024Vysokoentropická zliatina na uskladnenie vodíkaV KONANÍTUKEFMMR; SjF
PATENTWO2024SK2024/050007The principle of shell objects creationV KONANÍTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50076-2024Princíp vytvárania škrupinových objektovV KONANÍTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50078-2024Zlepšenie obrobiteľnostiV KONANÍTUKEFVT
PATENTEP2024EP24185583.2Zlepšenie obrobiteľnosti (Machinability Improvement)V KONANÍTUKEFVT
ÚŽITKOVÝ VZORSK2024PUV 50077-2024Spôsob zastavenia šírenia trhlinyV KONANÍTUKEFVT
PATENTEP2024EP24185581.6The method of crack propagation stoppingV KONANÍTUKEFVT

Aktuálne k 01/07/2024