poločný sekretariát programu Interreg – Dunajský nadnárodný program vyhlásil v pondelok 28. januára 2019 3. výzvu na predkladanie návrhov na projekty. Uzávierka je 8. marca 2019.

Výzva bude otvorená do 8. marca 2019 do 14:00 hodiny. Tretia výzva na predkladanie návrhov je otvorená pre špecifické ciele 2.2, 2.3, 2.4, 3.2 a 4.1 a je obmedzená na niektoré témy pre ostatné špecifické ciele.

Celková alokácia výzvy je vo výške cca 59 miliónov eur.

Všetky relevantné informácie o výzve (PDF) sú zverejnené na oficiálnej stránke programu.

Článok prevzatý z: innonews.blog