Dňa 5. novembra 2019 Európska komisia spustila druhú pilotnú výzvu projektu Európskych univerzít (European Universities Initiative), ktorú zároveň predstavila na konferencii „European Universities Initiative: Building the universities of the future“ v Bruseli.

Druhá pilotná výzva má rozpočet 120 mil. eur a má za cieľ financovať 24 ďalších európskych univerzít po dobu 3 rokov s rozpočtom 5 mil. eur pre každú z nich. V rámci prvej pilotnej výzvy bolo financovaných celkom 17 európskych univerzít. Konečný termín pre výzvu je 26. február 2020. Vybrané úspešné iniciatívy budú vyhlásené v júli 2020, po vyhodnotení jednotlivých návrhov.

Cieľom iniciatívy Európskych univerzít je spojiť novú generáciu tvorivých Európanov schopných spolupracovať v medzinárodnom a medzidisciplinárnom prostredí pri riešení spoločenských problémov a problému nedostatku kvalifikovaného personálu, ktorým Európa v súčasnosti čelí.

Viac informácií:

Výzva Erasmus+ 2020 zahrňujúca projekt Európskych univerzít

European Universities Initiative

European Universities Initiative Guide

Článok prevzatý z slord.sk