Predložte svoj návrh do 17. marca 2021 do 16:00 SEČ.

ČO JE RIMA?
Robotika na kontrolu a údržbu – štvorročný projekt financovaný EÚ (2019 – 2022)

Viac informácií na rima-opencall.fundingbox.com