Iniciatíva DigiFed vyhlasuje výzvu na malé výzvu na predkladanie návrhov pre malé projekty na podporu digitalizácie v priemysle. K výzve sa bude konať 22. apríla aj webinár. Uzávierka výzvy je 6.6.2020.

DigiFed môže byť pre vás, ak plánujete:

  • Vývoj nových a inovatívnych inteligentných riešení s potenciálom dosiahnuť vedúce postavenie na trhu.
  • Prepojenie fyzického a virtuálneho sveta s pokrokovými technológiami a priemyselnými riešeniami.
  • Využívať prémiových zdrojov a kompetencií na urýchlenie rozvoja.
  • Získať prístup k jedinečnému európskemu ekosystému zloženému z: popredných priemyselných spoločností, výskumných organizácií svetovej úrovne, urýchľovačov inovácie a súkromných investorov.

DigiFed ponúka:

  • Prístup k priemyselným platformám v oblasti kybernetických a vstavaných systémov (CPS).
  • Produktovú podporu zameraná na pritiahnutie inovácií na cieľové trhy.
  • Financovanie až do výšky 55 000 EUR – ako 70% z deklarovaného rozpočtu vášho projektu.
  • Pridanú hodnotu pre váš produkt prostredníctvom využívania špičkových technických odborných znalostí združených z výskumných stredísk v celej Európe.
  • Podporu riadenia inovácií so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj podnikania – podpora pre inovácie pri vstupe sa na trh prostredníctvom ekosystému DigiFed a inteligentného systému Everything Everywhere.
  • Služby digitálneho inovačného centra (DIH) na identifikáciu technických partnerov, obchodných príležitostí v Európe a získavanie pomoci, webinárov a turistických táborov na mieru prostredníctvom projektu DigiFed.

Viac informácií o výzve a podávanie návrhov

Webinár k plánovanej výzve sa uskutoční 22. marca 2020 o 13:00Registrujte na webinár.

DigiFed je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.

Článok prevzatý z innonews.blog