Kód projektu: 723274-1

Akronym: LessThanWagonLoad

Doba riešenia: 1.5.2017 – 30.4.2020

Fakulta: Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Viac infromácií na cordis.europa.eu