Projekt DESIGNSCAPES (Design-enabled Innovation in Urban Environments) je jednou z iniciatív, ktoré spúšťajú vlastné výzvy na predkladanie návrhov pre malé projekty. Tentokrát pre štúdie škálovateľnosti s financovaním do 25 tisíc eur. Uzávierka je 29.11.2019.

Uzávierky:

Stage 1 (Feasibility Studies): uzavreté
Stage 2 (Prototypes): uzavreté
Stage 3 (Scalability Proofs): 29. november 2019 (trvanie projektov 9 mesiacov)

Maximálny grant na jeden projekt je 5 tisíc EUR na štúdie uskutočniteľnosti, 25 tisíc EUR na prototypy a Scalability Proofs.

Viac informácií:

DESIGNSCAPES je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog