Granty Medzinárodného vyšehradského fondu sú vyčlenené na projekty regionálnej spolupráce na podporu inovatívnych myšlienok v rôznych oblastiach. Ďalší termín uzávierky predkladania žiadostí o grant Medzinárodného vyšehradského fondu je stanovený na 1. októbra 2018.

Financovanie je poskytované na projekty, ktoré zahŕňajú najmenej tri krajiny V4 a sú prospešné ľuďom v celom regióne, posilnia regionálnu a európsku identitu alebo zlepšia prostredie pre inovácie. Cieľom je podporovať demokratické hodnoty a regionálny a sociálny rozvoj.

Viac informácií nájdete tu.

Článok prevzatý z innonews.blog