Co-created stUdent centRed incubATor programmE

Názov projektu: Co-created stUdent centRed incubATor programmE

Akronym: CURATE

Číslo projektu: 2023-1-FI01-KA220-HED-000152093

Program: Erasmus+ KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education

Výzva: 2023-1-FI01-KA220-HED
Implementačná agentúra: Finnish National Agency for Education EDUFI

Rozpočet projektu: 400 000 EUR (celkový) / 69 300 EUR (TUKE)

Zdroj financovania: Program Erasmus+ 100%

Krátky popis projektu: Projekt CURATE bude kombinovať riešenia AI súvisiace s podnikateľským procesom s cieľom vyvinúť program startup inkubátora, ktorý bude poskytnúť študentom z radov migrantov platformu založenú na výzvach, aby lepšie vyhovovali ich štýlom učenia a umožnili im získať prenositeľné schopnosti potrebné pre budúcnosť.
Projekt CURATE bude aktívne zapájať expertov zo sveta práce, aby sa stali kľúčovými katalyzátormi v kodizajne nového vzdelávania a vyučovacích postupov s cieľom poskytnúť riešenia reálnych výziev trhu práce.
Projektové aktivity budú zahŕňať implementáciu 4 co-design aktivít zahŕňajúcich spoluprácu 5 VŠ a 18 asociovaných partnerov. Projekt vytvorí funkčný akceleračný program CIP, ktorý bude pilotovaný medzinárodnou skupinou 75+ študentov. Ako súčasť inkubátora bude pripravený 16 týždňový tréningový program zahŕňajúci 2 F2F bootcampy, 2 virtuálne pitchingové stretnutia, 1 kurz typu MOOC, 5 webinárov a veľtrh práce/stážistov.
Projekt prepojí viac ako 75 migrujúcich študentov z rôznych prostredí, poskytne im platformu na riešenie súčasných výziev, vypracujte učebné osnovy zamerané na študentov, založené na výzvach a založené na prijatí riešení AI v podnikaní a podporí záujem o podnikanie a rozvoj podnikateľských zručností.

Konzorcium:

Haaga-Helia University of Applied Sciences Ltd. (koordinátor)
registration/VAT number: 2029188-8
address: Ratapihantie 13, FI-00520 Helsinki, Finland
Partners”

Partneri:
Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster
registration/VAT number: DE126118759
address: Schlossplatz 2, 48149, Muenster, Germany

Université Côte d’Azur
registration/VAT number: 130025661
address: 28 avenue Valrose, Grand Château B.P. 2135 06103 Nice, France

MCI Management Center Innsbruck Internationale Hochschule GBMH
registration/VAT number: FN153700f
address: Universitätsstrasse 15 6020 Innsbruck, Austria

Technická univerzita v Košiciach
registration/VAT number: 00397610
address: Letná 1/9, 042 00 Kosice, Slovakia

(Jedná sa o satelitný projekt Európskej univerzity Ulysseus.)

Zmluva k projektu: Konzorčná zmluva (Consortium Agreeement)

Pracovisko zodpovedné za realizáciu projektu: UVP TECHNICOM
doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD. (riaditeľ)

Zodpovedná osoba za projekt: Ing. Henrieta Dunne (henrieta.dunne@uvptechnicom.sk)