DIH4CPS konzorcium predstavilo prvú otvorenú výzvu na predkladanie návrhov. Uzávierka je 31. augusta 2020.

DIH4CPS poskytuje mini konzorciám možnosť získať finančnú podporu (až 180 000 EUR) na experimenty súvisiace s oblasťou kyber-fyzikálnych a vstavaných systémov (angl. Cyber physical and embedded systems, CPES). Konzorcium každého experimentu musí pozostávať z minimálne jedného DIH-u (musí byť zaradený/alebo sa plánuje zaregistrovať do EC DIH katalógu).

Viac informácií na: dih4cps.eu/open-calls