Ak vyvíjate kolaboratívne roboty (cobots, ktoré spolupracujú s ľuďmi) alebo navrhujete aplikácie pre ne, môžete sa prihlásiť o malé granty do 60 tisíc eur v rámci schémy COVR Award. Projekty musia obsahovať dva míľniky a byť zrealizované do 9 mesiacov. Uzávierka je 31.10.2019.

COVR je skratka pre „bezpečie okolo spolupracujúcich a všestranných robotov v zdieľaných priestoroch“. Poslaním je výrazne znížiť zložitosť bezpečnostných certifikátov.

Zvýšenie bezpečnosti pre spolupracujúce roboty umožňuje nové inovatívne aplikácie, a tým zefektívňuje výrobu a tvorbu pracovných miest pre spoločnosti využívajúce túto technológiu.

Či už ste zavedená spoločnosť, ktorá sa snaží nasadiť coboty alebo inovatívne uvedenie do prevádzky s prototypom produktu súvisiaceho s cobotom, COVR vám pomôže analyzovať, testovať a overovať bezpečnosť pre túto aplikáciu.

Viac informácií o výzve

Pozrite si video o COVR:

COVR je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov 10-200 tisíc eur na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.

Článok prevzatý z innonews.blog