Tento program, ktorého operátorom je Vedecko – technologický park v Lubline v spolupráci s Poľskou Agentúrou rozvoja podnikania, poskytuje finančné prostriedky na začatie a rozvoj podnikania v Poľsku. Okrem toho k financiám poskytuje aj podporu expertov a možnosť získania investorov a obchodnych partnerov v rámci poľského ekosystému startupov. Samozrejme je otvorený aj pre slovenských podnikateľov

Hlavnými tematickými oblasťami programu sú farmaceutická biotechnológia, biohospodárstvo a priemyselný Internet vecí. Tematické oblasti môžu byť rozšírené aj o ďalšie, v súlade s Národnými inteligentnými špecializáciami = https://smart.gov.pl/en/

Web stránka programu Connect Poland Prize:
https://polandprize.lpnt.eu/polandprize,22.html