Common Ground Camp Online: Prispejte k tvorbe riešení pre zníženie negatívnych dopadov pandémie a vyhrajte až 3 tisíc eur (27.-29.1.2021)

Vírus COVID-19 zmenil náš život bezprecedentným spôsobom. Svet, ako sme ho poznali, už viac neexistuje. Potreba zabezpečiť ľahký prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávacím službám, či zaistiť základný príjem sa stáva naliehavejšou ako kedykoľvek predtým. Výzvou v otázkach ochrany a zlepšenia zdravia a blahobytu je aj stále nevyužitý potenciál digitalizácie. 

Úsilie o prekonanie negatívnych dopadov pandémie môže prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs), súboru globálnych cieľov zameraných na riešenie naliehavých environmentálnych, politických a ekonomických výziev, ktorým náš svet čelí. Bude si to však vyžadovať mnoho zmien, a to najmä mobilizáciu mladých ľudí, finančných zdrojov, nových technológií a budovanie kapacít, okrem iného aj prostredníctvom spolupráce medzi nadšencami z rôznych oblastí, vrátane odborníkov na spoločenské vedy a IKT.

Projekt HubIT organizuje 3-dňový online „camp“, s cieľom:

  1. Uľahčiť interaktívnu a praktickú spoluprácu medzi odborníkmi z oblasti IKT a spoločenských vied.
  2. Tvorbu inovatívnych konceptov a riešení súvisiacich s vybranými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja (SDG).

Účastníci budú mať možnosť vybrať si ktorýkoľvek zo 17 SDG a v rámci 48 hodín pracovať na jeho riešení.

Podujatie sa začína v stredu 27.1.2021 a končí v piatok 29.01.2021. Z dôvodu obmedzení COVID-19 bude podujatie „Common Ground Camp“ realizované online. Vybraní účastníci budú mať možnosť pracovať v medzinárodných tímoch zložených s 5 členov s podporou mentorov.

Porota zložená zo skúsených odborníkov z rôznych oblastí a krajín EU ocení tri najlepšie nápady vytvorené tímami.

Prvé tri tímy získajú finančnú odmenu (1. miesto: 3 000 €, 2. miesto: 1 500 €, 3. miesto: 500 €)

Registrujte sa TU a pomôžte riešiť výzvy dneška pre lepšiu spoločnosť zajtrajška!

Článok prevzatý z innonews.blog