V rámci schémy CloudiFacturing môžu firmy (najmä MSP) získať 60 tisíc eur na systémy analýzy dát a cloudových výpočtových procesov pri výrobe. Výzva je otvorená do 30.9.2019.

CloudiFacturing – Cloudifikácia výrobného inžinierstva pre prediktívne digitálne spracovanie – je inovačná akcia (IA) v rámci iniciatívy Továrne budúcnosti (FoF), ktorej úlohou je optimalizácia výrobných procesov a výroby pomocou modelovania a simulácie založenej na cloud / HPC (High-performance computing) s využitím online továrenských údajov s pokročilou analýzou dát. Prispieva tak ku konkurencieschopnosti a efektívnosti využívania zdrojov výrobných spoločností, najmä malých a stredných podnikov (MSP).

V rámci otvorenej výzvy hľadáme inovatívne prípady použitia v kontexte poslania projektu CloudiFacturing. Prípady použitia musia mať jasný priemyselný dopad a zapojenie všetkých zúčastnených strán na základe ich očakávaného prínosu z využívania služieb výpočtového inžinierstva, výroby a pracovných postupov.

Financovanie je 60, prípradne 100 tisíc eur. Predpokladá sa výber  a financovanie 7 alebo viac projektov. Uzávierka výzvy je 30. september 2019, 17:00.

V malých konzorciách sa očakáva 2-5 partnerov:

  • end users from the manufacturing sector,
  • Independent Software Vendors (ISVs),
  • engineering or software consultants, aka Value-Added Reseller (VARs),
  • research organisations,
  • High-Performance Computing (HPC) providers,
  • Digital Innovation Hubs,

Viac informácií o výzve.

CloudiFacturing je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov 10-200 tisíc eur na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.

Článok prevzatý z innonews.blog