Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských verejných vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Súťaží sa v troch kategóriách:

    • Inovácia
    • Inovátor/Inovátorka
    • Počin v oblasti transferu technológií

Do súťaže je možné nominovať výsledky výskumu a vývoja (podľa kategórií), ktorých vznik bol zamestnávateľovi nahlásený v období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021.

Nominácie do súťaže môžu nahlasovať:

  • jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií,
  • centrá pre transfer technológií (prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe),
  • Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR).

 

Nominácie je možné zaslať do 31. augusta 2021. Nahlasovanie prebieha elektronicky prostredníctvom formulára, zverejneného na portáli NPTT, zaslaním na príslušné CTT, alebo priamo vyhlasovateľovi na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk (veľkosť zasielaného e-mailu nesmie presiahnuť 5 MB).

Ďalšie informácie na nptt.cvtisr.sk.