Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života.

V súčasnosti sa ocenenie udeľuje v kategóriách filantropia, hospodárstvo, publicistika a literatúra, divadlo a audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, rock pop jazz, hudba, šport, medicína a veda a udeľuje sa i mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí či iný významný počin.

Veľkou zmenou v celej myšlienke Krištáľového krídla je nová kategória Inovácie a startupy. „Sme hrdí, že prinášame verejnosti novú kategóriu. Krištáľové krídlo sa vyvíja a rastie spolu s výnimočnými ľuďmi. Startupisti a inovátori sú reprezentáciou napredovania moderných a kreatívnych nápadov, myslenia šikovných a inteligentných ľudí, ktorí majú vôľu a chuť priniesť na Slovensko trendy z celého sveta a posunúť ich na vyššiu úroveň,“ uvádza výkonná riaditeľka Katarína Srkala.

Laureáti 22. ročníka Krištáľového krídla budú známi na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční 27. januára 2019 v novej budove SND v priamom prenose na Jednotke RTVS.

Máte vo Vašom okolí výnimočnú osobnosť? Vrátane ceny za inovácie a startupy môžete osobnosti nominovať na tejto adrese.

Viac informácií o cene: www.kristalovekridlo.sk

Článok prevzatý z innonews.blog