Európska komisia vyhlásila  začiatkom roka 2018 súťaž venovanú riešeniam batérií pre elektromobilitu:

EIC prize for Innovative Batteries for eVehicles

Blíži sa uzávierka na podávanie prihlášok do súťaže :  17. December 2020.

Doposiaľ neprišlo dostatok podaní, preto EK opakovane vyzýva na prekladanie inovatívnych návrhov a prihlášok.

Ďalšie a podrobnejšie informácie o „EIC prize“ nájdete na adresách:

  1. Webová stránka s podmienkami súťaže   
  2. Komunikačné materiály:  Sprievodné video kampane
  3. Sociálne médiá:
    1. Tweet  (Twitter-hashtagy: #EICHorizonPrize,  #eVehicles,  #InvestEUResearch,  #EUGreenDeal)
    2. Facebook post