Európska komisia uvoľní finančné prostriedky EÚ vo výške 979,6 milióna EUR na podporu projektov v oblasti energetickej infraštruktúry spoločného záujmu, ktoré majú významné spoločenské výhody a ktoré zabezpečujú väčšiu solidaritu medzi členskými štátmi. Uzávierka je 27. mája 2020.

CEF (Connecting Europe Facility) poskytuje finančné prostriedky EÚ na projekty v oblasti infraštruktúry, ktoré v prípade energie zvyšujú konkurencieschopnosť, zvyšujú bezpečnosť dodávok energie v EÚ a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia (napríklad maximalizáciou využívania obnoviteľnej energie a inteligentných technológií pre energetické siete). Celkový grantový rozpočet na podporu energetických projektov na obdobie rokov 2014 – 2020 v rámci energetického programu CEF je 4,6 miliardy EUR.

Viac infomácií:

Článok prevzatý z innonews.blog