Inovačné firmy majú príležitosť zapojiť sa do výzvy v rámci digitálnych inovácií pre Európske malé a stredné podniky a získať cenu 50 tisíc eur. Uzávierka je na konci februára 2020.

Účasťou vo výzve môžu získať príležitosť vylepšiť povedomie a znalosti o otvorených a opakovane použiteľných riešeniach poskytovaných Európskou komisiou. Ak sa daný projekt umiestni medzi desiatimi najlepšími návrhmi, jeho realizátori budú mať možnosť zúčastniť sa jednodňového Bootcampu, kde:

  • Predložia svoj nápad, zviditeľnia sa a dostanú spätnú väzbu
  • Budú pod dohľadom “trénerov” a získajú pokyny k ďalšiemu rozvoju
  • Prepoja sa s ľuďmi z Európskej komisie a ďalšími malými a strednými podnikmi a nováčikmi

V prípade, že sa umiestni medzi tromi najlepšie hodnotenými projekty, získajú:

  • Finančnú odmenu až do výšky 50 000 EUR
  • Pozvanie na odovzdávanie cien

Detailné informácie nájdete na stránke projektu na portáli Európskej komisie.

Viac informácií a registrácia

Viac informácií o CEF Digital

Zdroj: businessinfo.cz

Článok prevzatý z innonews.blog