Digitálna inklúzia vo vzdelávaní – platforma pre sprístupnenie informácií a vzdelávacích materiálov pre osoby so zrakovým postihnutím / ITMS:311071AHA7

Karta projektu „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“. (PDF verzia karty projetu)  (plagát projektu) EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja Výzva Digitálna inklúzia Kód výzvy OPII-2019/7/9-DOP Kód...