UVP TECHNICOM Fáza II. / ITMS:313011D232

Názov projektu: Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií – II. fáza Kód ITMS: 313011D232 Zdroj financovania: 313000 – Operačný program Výskum a inovácie313010 – 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií313010031 – 1.1.3...