Spolupracujete s partnermi na pôde Spojeného kráľovstva? Viete o svojich povinnostiach vyplývajúcich zo zmien v používaní označenia CE?

Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ nastala zmena v značení výrobkov. Doposiaľ používané označenie CE bude možné v niektorých prípadoch používať najdlhšie do 1.1.2023.

Nové označenie UKCA s platnosťou od 1. januára 2021 platí pre väčšinu tovaru, ktorý bol v minulosti značený označením CE. Označenie posúdenia zhody UKCA bude potvrdzovať, že výrobky predávané na trhu Veľkej Británie spĺňajú určité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne predpisy a pravidlá.

Rozdiel v používaní jednotlivých značení

Írska republika a ostatné krajiny EÚ naďalej používajú označenie CE (alebo reverzné označenie epsilon tam, kde je to potrebné).

V Severnom Írsku sa naďalej používa označenie CE pre tovar, ktorý sa posudzuje samostatne a tovar, ktorý je posúdený zhodou notifikovaným orgánom EÚ. Označenie CE + UKNI sa vzťahuje na označenie tovaru, ktorý bude posudzovaný zhodou notifikovaným orgánom Spojeného kráľovstva (Orgány Spojeného kráľovstva si zachovávajú tento štatút pre trh Severného Írska). Bližšie informácie o používaní označenia UKNI nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Označenie UKCA bude povinným značením vo Veľkej Británii pre tovary umiestnené  prvýkrát na danom trhu po 31. decembri 2022. Nahrádza tiež reverzné označenie epsilon pre tovar uvádzaný na trh vo Veľkej Británii. 

Nové opatrenia 

Umožnenie umiestnenia označenia UKCA a dovozcu pre tovar z krajín EHP na výrobok prostredníctvom lepiacej etikety alebo sprievodného dokumentu do 31. decembra 2025. 

   Pokračovanie v prijímaní náhradných dielov na britský trh na opravu, výmenu a údržbu produktov.

Existujúce zásoby dovezené do Spojeného kráľovstva pred 31. decembrom 2022 nie je potrebné opätovne testovať a preznačovať. 

Pre zníženie nákladov na opätovné testovanie sa ako základ pre certifikáciu označenia UKCA umožní použiť osvedčenia poskytnuté orgánmi posudzovania zhody (CAB) mimo Spojeného kráľovstva, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ vydané pred koncom roka 2022.

Ak sa označenie UKCA vzťahuje na produkty, ktoré vyrábate, alebo s ktorými manipulujete, budete mať špecifické povinnosti a zodpovednosť za dodržiavanie predpisov v závislosti od vašej úlohy. Pokiaľ ste výrobcom, dovozcom, splnomocneným zástupcom alebo distribútorom, odporúčame pozrieť dokument Označenie UKCA: úlohy a zodpovednosti. 

Pre správne platenie cla a dovoznej DPH bude Vašou povinnosťou nájsť správny kód komodít pre akýkoľvek tovar, ktorý dovážate alebo vyvážate. Pre hľadanie týchto kódov slúži nástroj Trade Tariff. Viac informácií nájdete po kliknutí na tento odkaz. 

V prípade, že ste výrobcom a máte záujem o umiestnenie svojho výrobku na trh Spojeného kráľovstva odporúčame navštíviť stránku na tomto odkaze. Pokiaľ uvažujete o umiestnení svojho výrobku na trh Severného Írska neprehliadnite informácie na tejto internetovej stránke.    

Presun kvalifikovaného tovaru zo Severného Írska do zvyšku Spojeného kráľovstva 

Váš tovar bude spĺňať podmienky pre tovar zo Severného Írska, ak je vo voľnom obehu v Severnom Írsku – to znamená, že nie je v colnom konaní alebo v povolenom dočasnom sklade – predtým, ako ho premiestnite zo Severného Írska do Veľkej Británie (Anglicko, Škótsko a Wales). Bližšie informácie, ktorý tovar spĺňa podmienky na neobmedzený prístup pri presune zo Severného Írska do zvyšku Spojeného kráľovstva nájdete na tomto odkaze.

Databáza orgánov na posudzovanie zhody trhu Spojeného kráľovstva (UKMCAB) 

Databáza slúži ako databáza orgánov na posudzovanie zhody (CAB) v Spojenom kráľovstve. Je to definitívny zdroj a register orgánov posudzovania zhody vymenovaných vládou Spojeného kráľovstva, ktoré môžu certifikovať tovar pre trhy Veľkej Británie aj Severného Írska. Pre bližšie informácie kliknite tu.  

V prípade potreby neváhajte kontaktovať pracovníkov Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM na een@uvptechnicom.sk, ktorí vám radi poskytnú dodatočné informácie.