mar 2, 2022 | CE značenie

Zoznam produktov, ktoré podliehajú certifikácií CE

Ste výrobca a neviete, či váš produkt podlieha povinnosti CE značenia? Prinášame vám zoznam produktov, ktoré podliehajú certifikácií CE:

Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky

Lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb

Zariadenia spojené so spotrebou energie (chladnička, TV, žiarovka)

Elektrické/elektronické zariadenia (elektromagnetická kompatibilita)

Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Výbušniny na civilné použitie a pyrotechnika

Teplovodné kotly

Zariadenia spaľujúce plynné palivá

Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

Výťahy

Stavebné výrobky

Stroje

Zariadenia pracujúce s nízkym napätím

Meracie zariadenia

Zdravotnícke pomôcky

Zariadenia spojené s emisiou hluku do životného prostredia

Váhy s neautomatickou činnosťou

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Tlakové zariadenie

Rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia

Rekreačné člny a plavidlá

Hračky

Tlakové nádoby

Zariadenia obsahujúce nebezpečné látky