Názov projektu: Building a Global Multidisciplinary Digital Governance and Policy madelling research and Peactice Community
Zodpovedný riešiteľ: Sabol, T. prof. Ing. CSc.
Fakulta: Ekonomická fakulta
Doba riešenia: 15.8.2011 – 15.2.2015
Grant agreement: 288136
Viac informácií: https://cordis.europa.eu/project/id/288136