Prostredníctvom EIT Manufacturing Hub Slovakia si Vás dovoľujeme informovať o novej aktivite EIT Manufacturing – súťaži BoostUpzameranej na podporu biznisu pre podniky, ktorá je otvorená do 06.09.2020 12:00 CEST. Súťaž je otvorená v 3 kategóriách a v jednotlivých témach:

časť CREATE (pre inovatívne projekty, ktoré ešte nie sú založené ako podnik):

  • Green Waste-free Manufacturing & Circular Economy
  • Resilient Manufacturing

časť ACCELERATE (zameraná na podniky podľa podmienok uvedených v pravidlách súťaže):

  • Automation of manufacturing operations (e.g. robotics)
  • Agile, flexible and resilient supply chain
  • Process and resource consumption efficiency
  • Prediction of demand, supply and assets usage (e.g. predictive maintenance)
  • Digitalized platforms (e.g. AI and IoT applications)
  • Other manufacturing related solutions

časť TRANSFORM (zameraná na podniky podľa podmienok uvedených v pravidlách súťaže):

  • Green manufacturing & circular economy
  • Resilient manufacturing
  • Flexible and agile manufacturing

Viac informácií a konkrétne podmienky a pravidlá tejto súťaže nájdete nahttps://events.eitmanufacturing.eu/boostup/

V prípade, že máte záujem sa zúčastniť na prieskume EIT Manufacturing Hub Slovakia, ktorého úlohou je analyzovať situáciu v sektore priemyselnej výroby a inovačnom ekosystéme priemyselnej výroby počas pandémie ako aj dopad pandémie, uvádzame link na vyplnenie dotazníka: https://forms.gle/gBBCKZJDjevZSXSL7. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie len zopár minút, dotazník je anonymný a zozbierané dáta budú použité pre analýzu pre EIT Manufacturing Hub Slovakia a EIT Manufacturing a použité tiež pri komunikácií s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Viac informácií o EIT Manufacturing a EIT Manufacturing Hub Slovakia

EIT Manufacturing, ktorý je novou inovačnou komunitou v rámci Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgán EÚ, ktorého hlavnou úlohou je posilniť inovačnú schopnosť Európy, pričom EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 (viac info na: https://eit.europa.eu/). EIT Manufacturing je jedným z inovačných spoločenstiev, ktoré patria pod EIT a zameriava sa na oblasť priemyselnej výroby (viac informácií o EIT Manufacturing na: http://eitmanufacturing.eu/).

EIT Manufacturing Hub Slovakia reprezentuje EIT Manufacturing na Slovensku a je situovaný na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, pričom aktivity Hubu vykonáva Projektové stredisko STU. EIT Manufacturing Hub je reprezentantom EIT Manufacturing v regióne EIT RIS krajín. Obdobné EIT Manufacturing Huby sú kreované v Českej republike, Estónsku, Grécku, Litve a Portugalsku. Hlavnými úlohami EIT Manufacturing Hub je byť kontaktným bodom EIT Manufacturing voči EIT RIS krajinám, zvýšiť mieru zapojenia sa lokálnych partnerov do aktivít EIT Manufacturing a nábor nových partnerov pre EIT Manufacturing, podporovať lokálnych inovátorov, zvyšovať povedomie o EIT Manufacturing smerom k podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sfére.