Firmy, ktoré chcú u seba nasadiť nové technológie založené na Blockchain a Distributed Ledger Technologies môžu žiadať až o 30 tisíc eur na svoju podporu. Uzávierka prijímania žiadostí je 26.2.2020.

Projekt BLOCKPOOL vyberie 25 sľubných projektov vedených MSP, aby sa zapojili do akceleračného programu na testovanie a validáciu nových technológií Blockchain a Distributed Ledger Technologies (BDLT) (so zameraním na trh a komercializáciu) v  sektoroch:

  • Finančné a poisťovacie služby
  • Priemyselné výrobky, poľnohospodárstvo a výroba
  • Energia, verejné služby a suroviny
  • Zdravotná starostlivosť
  • Doprava a logistika
  • Vláda a inteligentné mestá
  • Maloobchod, spotrebný tovar a médiá
  • Spoločenské dobro

O podporu môže žiadať každý európsky MSP pôsobiaci v uvedených odvetviach, ktorý sa snaží implementovať riešenie založené na BDLT. MSP môžu do svojho návrhu zapojiť aj dodávateľov technológií alebo špecialistov DLT.

Viac informácií a prihláška

Pozrite si video:

BLOCKPOOL je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.

Článok prevzatý z innonews.blog