Better Factory je projekt programu Horizont 2020, ktorého cieľom je transformácia európskeho výrobného prostredia. Výrobným malým a stredným podnikom poskytuje metodológiu ako spolupracovať s umelcami na vývoji nových a personalizovaných výrobkov. Granty sú do výšky 200 tisíc eur a uzávierka je 18. marca 2021.

Projekt Better Factory poskytuje finančnú podporu tretím stranám (tzv. kaskádové granty) a momentálne má otvorenú výzvu na podávanie žiadostí o zapojenie sa do budúcich konzorcií zložených z výrobného MSP, umelca a poskytovateľa technológie. Zároveň napomáha MSP transformovať konvenčnú továreň na lean-agile výrobnú prevádzku schopnú produkovať nové a personalizované výrobky popri už existujúcich produktoch.

Výzva je otvorená pre:

  • výrobné malé a stredné podniky a mid-capy, ktoré majú záujem digitálne transformovať svoju spoločnosť
  • umelcov, ktorí by si chceli otestovať svoju kreativitu s výrobnými podnikmi
  • dodávateľov technológií, ktorí sa chcú naučiť, testovať a vyvíjať lean-agile výrobné technológie spolu s výrobnými podnikmi a umelcami

Momentálne je otvorená výzva na podávanie záujmov o zapojenie sa do tohto programu. Výzva sa uzatvára 18. marca 2021. Po ukončení výberového procesu si následne vybrané firmy budú hľadať partnerov medzi dodávateľmi technológií a umelcami, aby sa mohli spoločne ako konzorcium uchádzať o grant vo výške 200 tis. EUR na vyššie uvedené aktivity (tzv. Knowledge Transfer Experiments).

Viac informácií o výzve

Informáciu pripravila Lucia Dávidová, EIC NCP, CVTI SR

Pozrite si prehľad aktuálne otvorených kaskádových grantov

Článok prevzaný z innonews.blog