Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2018.

Dátum vyhlásenia výzvy je 13. 9. 2018, dátum ukončenia výzvy je 13. 11. 2018.

Zdroj/viac informácií: APVV

Článok prevzatý z innonews.blog