Pozrite si augustový prehľad aktuálne otvorených výziev na kaskádové granty – menšie granty na inovačné experimenty či akceleračné programy pre start-upy. Novinkou je podpora žien v projektoch obnoviteľných energií, akcelerátor EIT Climate, ďalšie možnosti v NGI, podpora fintech start-upov, či podpora neziskových organizácií pracujúcich s témou rodovej rovnosti.

Viac informácií a zoznam výziev na stiahnutie

Pripravila Lucia Dávidová EIC NCP, CVTI SR

Článok prevzatý z innonews.blog