Predstavte si, že máte prístup k správnym nástrojom, podpore a poradenstvu, aby sa vaša obchodná idea stala efektívnym komerčným riešením. Čo keby ste mohli čerpať zo siete rovnako zmýšľajúcich inovátorov, využiť mesačné školenie a vyťažiť z dôsledného individuálneho poradenstva od odborného mentora podľa vášho výberu? 

Toto všetko ponúka Accelerator Copernicus pre 50 najodvážnejších európskych inovátorov a startupov. 12-mesačný program zrýchlenia ponúka náročné, inšpiratívne a inkluzívne prostredie na to, aby účastníci posunuli svoj nápad na vyššiu úroveň.

Prihláste sa do Accelerator Copernicus do 27.10.2019!

Článok prevzatý z innonews.blog